Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu konverentsisaalis toimub täna Balti Assamblee (BA) majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjoni ning loodusvarade ja keskkonnakomisjoni istung, kus Balti riikide majanduskoostööna tulevad kõne alla ringmajandus ja digivaldkond.

BA loodusvarade ja keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar ütles, et ringmajanduse osas arutatakse bio-, tekstiili- ja ehitusjäätmete ringlussevõtmist. „Näiteks on prügilates lagunevad biojäätmed tekkiva metaani tõttu ohuks keskkonnale ja seetõttu ärgitab OECD riike, et need vähendaks biolagunevate olmejäätmete hulka. Käsitleme kohtumisel soovitusi, mille kohaselt tuleks julgustada investeerimist biojäätmete eraldi kogumisse ja käitlemisse ning tuleks toetada projekte, mis innustavad käitlema biojäätmeid säästvalt. Samuti tasub kaaluda prügilapiirangute ja biojäätmekeeldude kehtestamist,“ rääkis Savisaar.

Lisaks käsitletakse kohtumisel Balti riikide võimalikku ühist pandipakendisüsteemi. „Kui Balti riigid suudavad välja töötada pandisüsteemi, avaks see võimalusi laiendatud koostööks teisteski jäätmete ringlussevõtmise valdkondades. Jäätmekäitluse regionaalsed projektid muudavad ka majanduse elujõuliseks,“ rõhutas Savisaar.

BA majandus-, energeetika- ja innovatsioonikomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul võttis assamblee eelmisel aastal vastu rea digikoosööd puudutavaid soovitusi. „Üheks soovituseks oli piirkondliku lähenemisviisi kujundamine tehisintellekti ja muude uute tehnoloogiate arendamise suhtes. Ja koostööd on vaja, sest üksikprojektid on kallid. Pealegi toetab EL regionaalseid algatusi ning ühisrakendusi ja -projekte tuleb arutada enne kui ELi rahastamiskavad rakenduvad,“ märkis Sester.

Digikoostööst rääkides tõi Sester esile ka X-tee andmevahetuse. „Piiriülese teabevahetuse potentsiaali ei saa alahinnata ja kolm Balti riiki peavad koos pingutama, et luua meile ühine digitaristu, mis hõlmaks e-riigi projekte eri valdkondades.“

Balti Assamblee on kolme Balti riigi parlamendi konsultatiivne koostööorganisatsioon, mis arutab vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi. Eesti on tänavu assamblee eesistujariik.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside