Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee 34. istungjärgul Vilniuses oli kõne all Euroopa julgeoleku sisemine ja väline mõõde, Balti riikide koostöö, piirkonna ühiste transpordi- ja taristuprojektide areng, küberkaitse alane koostöö, ravimite ja meditsiinitehnika ühishanked. Samuti tsentraliseeritult hangitud ravimite ja meditsiinitehnika laenamise partnerluskokkuleppe elluviimine, ühiste tervishoiuprojektide rakendamine ning teised Balti riikide majandusliku koostööga seotud küsimused.

BA Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must hindas istungjärgu töö konstruktiivseks. „Veelkord tõdesime, et Balti riikidel on ühised väärtused, püüdlused ja huvid. Arutluste käiku läbis arusaam, et peame jõulisemalt pühenduma ühiste lahenduste leidmiseks piirkonna probleemidele. Püstitatud eesmärgid on jõukohased, kui ühendame Balti riikide ühisjõud,“ ütles Must.

BA istungjärgu avamisel kõnelenud Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul on Balti riikide omavahelises koostöös vaja vähem deklaratiivsust ja rohkem konkreetset tegevust projektide elluviimiseks.

BA istungjärgul vastuvõetud resolutsioonis on vormistatud ühised seisukohad arutlusel olnud küsimuste kohta.

Lõppdokumendis tuuakse esile BA tulevaks aastaks seatud prioriteedid. Need on julgeoleku tugevdamine piirkonnas, sealhulgas ühine kaitseplaneerimine, riigipiiride tugevdamine, rände- ja varjupaigapoliitika läbimõeldud juhtimine. Samuti peetakse tähtsaks strateegilise kommunikatsiooni edendamist, milleks on kvaliteetse, erapooletu teabe jagamine piirkonnas, euroopalike väärtuste kaitse ja sõltumatu meedia toetamine. Majandusalases koostöös väärtustatakse transpordi- ja energeetikataristu arendamist. Selles on kesksel kohal aktiivne tegevus Rail Baltica projekti elluviimisel, Balti riikide energiajulgeoleku tugevdamine, Balti riikide energiaturgude ja taristu integreerimine ning ühendamine ELi siseturu ja taristuga.

BA 34. istungjärgu järel läheb eesistumine Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõukogus üle Lätile.

Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostööd edendav rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 8. novembril 1991. aastal Tallinnas. Ühendus tähistab 2016. aastal oma 25. tegevusaastat.

Balti Assamblee kodulehe aadress:

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

 

 

Tagasiside