Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Tallinnas toimunud Balti Assamblee istungil võeti vastu resolutsioon, milles antakse soovitusi muu hulgas julgeoleku- ja kaitsealase koostöö, ühishangete ning idapartnerluse kohta. Samuti tehakse ettepanekuid koostööks pagulaste vastuvõtmise ja lõimimise, majanduskoostöö, Nord Stream 2 ning transpordi ja taristute, eriti Rail Balticu osas.

Lõppes Eesti eesistumine Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõukogus

Balti Assamblee (BA) president ja Eesti delegatsiooni juht Aadu Must avaldas heameelt, et viimastel aastatel on assamblee töö korraldatud Eesti pakutud mudeli alusel, mille järgi on omavahelise koostöö raskuspunktid pandud parlamentide alaliste komisjonide koostööle, et BA kasutegur tõuseks.

Must märkis, et Balti riikide koostöö pole mitte vajalik, vaid kohustuslik. „Kui räägime koos, on meie hääl kolm korda valjem. Kui tegutseme koos, on meie teod kolm korda jõulisemad,“ toonitas ta. Musta sõnul on Balti riikide vaheline koostöö usalduslik, pühendunud ja teineteist toetav. Ta lisas, et Baltimaade koostöö on nii hea, et meid nimetatakse sageli Balti perekonnaks.

BA president sõnas, et Balti riigid teevad praktilist koostööd majanduse, poliitika, sotsiaal- ja teistes valdkondades. „Ravimite ühist hankimist peeti veel mõne aasta eest võimatuks,“ tõi Must näiteks ühe suure edusammu. Täna keskenduti ka piiriülese tervishoiu, julgeoleku ja välispiiride tugevdamise teemadele.

Riigikogu esimees Eiki Nestor rõhutas BA istungjärku avades julgeoleku tagamise ja koostöö tegemise tähtsust. „Turvaline Läänemeri ja jätkusuutlik Euroopa on meie kodanike heaolu aluseks,“ ütles ta. „Mida iganes tulevik toob – Balti koostöö põhiväärtused on ja jäävad. Sarnane ajalookogemus ja ühised väärtused ning traditsioonid loovad tugeva aluse koostööks tõelise parlamentarismi vaimus. Koostööks, mis on karastunud kriisides, ja millele pole alternatiivi.“

Riigikogu esimehe sõnul on Balti riikidel valmisolek ja vajadus teha koostööd ka turvalise elukeskkonna, jätkusuutliku taristu- ja energiapoliitika, uuendusmeelse haridus- ja teadussüsteemi ning teadmistepõhise majanduse vallas.

Istungi pidas ka Balti riikide valitsuste ja parlamentide koostöö kogu, Balti Nõukogu. Balti Ministrite Nõukogu Koostöönõukogu esimees, Eesti välisminister Sven Mikser rõhutas Balti Nõukogu istungil, et oluline on jätkata koostööga idapartnerluse ja julgeoleku vallas. Ühtlasi tänas ta assambleed idapartnerluse teemadel kaasa mõtlemast.

Täna toimus ka Balti Assamblee Presiidiumi ja riikide parlamentide spiikrite kohtumine. Balti koostöö ja ühtsuse tugevdamisele kaasa aidanud inimestele anti üle Balti Ühtsuse medalid. Allkirjastati Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu ühisavaldus.

BA istungjärgu lõpus võeti vastu resolutsioon, allkirjastati lõppdokument ning kinnitati BA eelarve ja tööplaan järgmiseks aastaks. Eesti andis eesistumise Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõukogus üle Leedule. Assamblee uus president Valerijus Simulik tegi pöördumise ja tutvustas Leedu prioriteete eesistumise ajal.

Must avaldas heameelt, et Leedu jätkab oma eesistumise ajal Eesti seatud eesmärkide saavutamist.

Fotod BA istungjärgust.

Resolutsiooni täistekst (PDF, 236 kB).

Lõppdokumendi täistekst (PDF, 132 kB).

Riigikogu pressiteenistus
Merilin Kruuse
tel 631 6353, 510 6179
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside