Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee 34. istungjärgul Vilniuses on tähelepanu keskmes Euroopa Liidu sisejulgeolek ja sellega seoses meie ühiskonna kaitsmise küsimused.

Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni aseesimees Aadu Must pidas oluliseks istungjärgul kolme riigi jaoks olulistele küsimustele lahenduste otsimist. „Vaja on arendada konstruktiivset koostööd regiooni ühiste transpordi- ja taristuprojektide arendamisel. Need on Rail Baltica ja Via Baltica projektid, samuti Balti riikide koostöö küberkaitse valdkonnas. Käsitleme ka ravimite ja meditsiinitehnika ühishankeid ning tsentraliseeritult hangitud ravimite ja meditsiinitehnika laenamise partnerluskokkulepet. Samuti  on vaja leida lahendused ühiste tervishoiuprojektidega seotud probleemidele,“ ütles Must.

Reedel, 20. novembril BA istungjärgu avamisel peavad kõne kolme Balti riigi parlamendijuhid. Riigikogu esimees Eiki Nestor käsitleb BA sisulise koostöö arendamise küsimusi.

Vilniuses antakse täna üle Balti Assamblee auhinnad kirjanduse, kunsti, teaduse ja innovaatika vallas. BA tänavuse teaduspreemia pälvisid Tartu ülikooli vanemteadur Eva-Clarita Pettai ja Tartu ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai teadusmonograafiaga „Ülemineku- ja retrospektiivne õigus Balti riikides“, mis esimese omataolise ülevaateteosena käsitleb üleminekuõigust Balti riikides. Balti riikide kõige innovaatilisemale ettevõttele mõeldud Balti innovatsiooniauhind jäi sel aastal Leetu, laureaadi diplomi sai Eesti firma BIKE-lD.

Tänavused BA medalid antakse üheksale inimesele, kes on märkimisväärselt kaasaaidanud Balti koostöö ja ühtsuse tugevdamisele oma kodumaal ja Balti riikide vahel. Eestist saavad medalid Teaduste Akadeemia liige ja Baltimaade juhtivamaid arheolooge professor Valter Lang ning Tartu ülikooli noor lektor Ilze Zagorska, kelle algatusel ja kaasaaitamisel anti  77 aastase vaheaja järel välja läti keele õpik Eesti üliõpilastele. BA medaleid jagatakse silmapaistvate saavutuste ning eriliste teenete eest Balti ühtsuse ja koostöö tugevdamisel ja edendamisel.

BA auhinnad asutati 1993. aastal, et kinnitada Balti riikide vastastikust huvi rahvusliku identiteedi ja rahvaste eneseväärikuse säilitamise vastu, tunnustada väljapaistvaid kirjandus-, kunsti- ja teadussaavutusi ning tugevdada Baltimaade sidemeid erinevates eluvaldkondades.

BA istungjärgul võetakse vastu resolutsioon ja allkirjastatakse lõppdokument. Eesistumine Balti Assamblees ja Balti Ministrite Nõukogus läheb üle Lätile.

Balti Assamblee on Eesti, Läti ja Leedu parlamentide koostööd edendav rahvusvaheline organisatsioon, mis asutati 8. novembril 1991. aastal Tallinnas. Ühendus tähistab tuleval aastal oma 25. tegevusaastat.

Riigikogu pressiteenistus

Gunnar Paal, 6316351, 51902837

[email protected]

 

 

 

Tagasiside