Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna alanud Balti Assamblee presiidiumi istungil Brüsselis avati Eesti eesistumine Balti Assamblees.

Istungi alguses tegi presiidium ühise pöördumise Eesti, Läti ja Leedu valitsuste vahelise kokkuleppe toetuseks Rail Balticu raudteeühenduse arendamise küsimuses. Kokkulepe on kavas allkirjastada 31. jaanuaril.

Istungit juhatava Eesti delegatsioonijuhi Aadu Musta sõnul keskendub Eesti Balti Assamblee eesistumise ajal Balti riikide seadusandliku ja täidesaatva võimu vahelise suhtluse elavdamisele, et paremini esindada ühiseid piirkondlikke huve.

„Meil on vaja arendada laiaulatuslikumat ja kaasavamat piirkondlikku koostööd ning Balti profiili esiletõstmist rahvusvahelistel foorumitel. Seisukohtade korrapärane kooskõlastamine, eesmärgile suunatud avalik diplomaatia ja strateegiline kommunikatsioon on turvalise Balti regiooni jaoks üliolulised,“ ütles Must.

Must esitles istungil Eesti eesistumisaasta sündmusi, millest tähtsaim on aastaistungi korraldamine 9. – 10. novembril. Tähelepanu all on Balti Ministrite Nõukogu tegevus eelmise aasta istungjärgu otsuste elluviimisel, koostöö rahvusvaheliste partnerite Põhjamaade Nõukogu, Beneluxi parlamendi ning GUAM (Gruusia, Ukraina, Aserbaidžaan ja Moldova) Parlamentaarse Assambleega.

23. – 24. jaanuaril toimuvad Brüsselis veel Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee ja jätkusuutliku turismi töörühma istungid.

Alalise komitee istungil arutatakse Euroopa Liidu Läänemere strateegia tulemusraportit ning keskkonnakaitse komisjoni HELCOM tegevusaruannet. Olulise küsimusena on kõne all finantsküsimused ja Valgevene parlamendi taotlus vaatlejastaatuse saamiseks Läänemere parlamentaarse konverentsi juures.

Jätkusuutliku turismi töörühm teeb kokkuvõtteid lõppraporti koostamiseks. Arutlusel on turismisektori rahastamine, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete tegevus, maksunduspoliitika ja regiooni pikemaajalised arengukavad.

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside