Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Balti Assamblee ja Põhjamaade Nõukogu presiidiumide liikmete Brüsselis toimunud kohtumisel Põhja- ja Baltimaadest valitud europarlamendi saadikutega keskenduti Euroopa Liidu naabruspoliitika praktilistele suunistele ja toetusprogrammile.

Ka mullu samalaadsel üritusel osalenud Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must, ütles võrdluseks, et paljud vahepeal toimunud muutused avaldavad mõju nii üksikutele riikidele kui ka riikidevahelisele koostööle. „Tundub, et Euroopa ja eurooplased on ristteel, kus on vaja peatuda ja järele mõelda, missuguses suunas edasi toimetada,“ ütles Must. „Euroopa pole varem näinud sellise ulatusega rändekriisi, millega ei suudeta ega osata toime tulla.“

Kohtumisel käsitleti eraldi teemana kvaliteetsete venekeelsete meediaprogrammide tootmist ja edastamist Baltimaades. Tähelepanu all olid ka Läänemere regioonis töötavate erinevate koostööorganisatsioonide omavahelise suhtluse edendamine ning koostöö Euroopa Parlamendiga.

Balti Assamblee presiidium arutas oma töökoosolekul 2014-2015 istungjärkudel vastuvõetud resolutsioonide soovituste rakendamist. Samuti täpsustati koostööeelistusi oma partneritega GUAM Parlamentaarsest Assambleest, Beneluxi parlamendist ja Visegradi maades.

Läti kui Balti Assamblee eesistuja tutvustas oma eesistumisprogrammi ja Balti Assamblee 25. aastapäeva tähistamisega seotud üritusi. Muuhulgas on juubeli puhul kavas välja anda Baltimaade ühine postmark.

Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi Alaline Komitee pidas samuti oma istungit Brüsselis. Arutati valitsustasandi koostööd, kuulati erinevaid ekspertettekandeid regiooni tulipunktides ja Euroopa Liidu Läänemere strateegia rakendamise kohta.

Valgevene parlamendivalimisi tutvustas Europarlamendi vastava delegatsiooni juht ja kajastust leidis ka rändekriis. Lisaks oli kõne all suve lõpus Riias toimuv Läänemeremaade parlamentaarne konverents.

Riigikogu pressiteenistus
Epp-Mare Kukemelk
T: 631 6356, 515 3903
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside