Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eesti korraldab Balti Assamblee eesistujamaana täna virtuaalselt assamblee presiidiumi istungi, eelarvekomisjoni istungi ja konsultatiivnõukogu istungi, kus arutletakse koroonaviiruse mõju üle Eesti, Läti ja Leedu majandusele ja koostööle. Samuti on fookuses Eesti eesisumise ajal toimunud komisjonide istungitel otsustatu ja järgmise aasta Leedu eesistumise prioriteedid.

Balti Assamblee (BA) president ja Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ütles, et koroonaviirus tõi esile kitsaskohad kolme riigi seni laitmatult toiminud koostöös. „Näiteks ei suutnud me kriisi puhkedes tagada õigeaegset teabevahetust ega ühiselt koordineerida meie piirkonnas hädaabinõusid. Õnneks oleme neist raskustest nüüd üle saanud, kuid pärast viirusesse nakatumiste suvist madalseisu on käesolev olukord ebaselge ja ettearvamatu. Seetõttu peame õppima elama koos COVID-19-ga ja leidma lahendusi selle põhjustatud kriisidega toimetulemiseks,“ rääkis Must.

Delegatsiooni juht lisas, et Eesti sai viiruse tingimustes assamblee töö juhtimisega väga hästi hakkama. „Suutsime kiiresti ja viperusteta korraldada oma töö digitaalseks, midagi ei jäänud tegemata ja olime sellega eeskujuks teistelegi,“ sõnas Must.

BA Eesti delegatsiooni aseesimees Johannes Kert märkis, et Balti riigid on suutnud praegusest kriisist palju õppida. Kõige väärtuslikum saadud õppetund on tema sõnul see, et kui riigid töötavad koos, suudavad nad tõhusamalt viirust kontrolli all hoida ja kriisi leevendada. „Seetõttu on ülimalt oluline jätkata samal teel. Üks koordineerimismeetmeid, mida Balti riikides rakendada võiks, on vastastikune abi ja koordineerimine katastroofiennetuse, selleks valmisoleku ja reageerimise valdkonnas,“ ütles Kert.

Praeguses üldise julgeolekuolukorra pingestumise olukorras muutub Kerdi sõnul järjest olulisemaks Balti riikide koordineeritud tegevus kaitsevaldkonnas. „Kaitsehangete süsteemi kooskõlastatud toimimine annaks panustatava ressursi eest rohkem julgeolekut. Peame selles olulises valdkonnas alustatud teed jätkama,“ lisas Kert.

Riigikogu majanduskomisjon palus kevadel Arenguseire Keskusel (ASK) analüüsida COVID-19 majanduslikku ja sotsiaalset mõju. Uurimissuuna raames valmis ASKil koostöös Läti Ülikooli mõttekojaga LV PEAK ja Leedu valitsuse strateegilise analüüsi keskusega STRATA ülevaade COVID-19 mõjude kohta majandusele ja sotsiaalsfäärile Baltimaades ning täna toimub selle dokumendi esitlus.

Majanduskomisjoni esimees ja BA Eesti delegatsiooni liige Sven Sester sõnas, et COVID-19 on mõjutanud mitte ainult tervishoiusüsteeme ja majandusi, vaid ka inimeste elustiili ja töötegemist – nende füüsilist ja vaimset heaolu ning olmet. Kriisi jätkumine annab tema sõnul otsesest vajadusest tulenevalt hea võimaluse avaliku sektori investeeringute kasvuks ja toob kaasa laiema koostöö erasektoriga. „Me juba nägime, kui kiiresti ja paindlikult riik ja ettevõtted kriisile reageerisid ning neist osalt kahtlemata väga valusatest kogemustest õppides saame edasisi samme targemalt sättida. Märksõnad on digitaliseerimine ja uued ärimudelid,“ ütles Sester.

Istungite kava:

Kell 10 – BA presiidiumi videoistung, osalevad Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert.

Kell 11:15 – BA eelarvekomisjoni videoistung, osaleb Eesti delegatsiooni liige Sven Sester.

Kell 12.30 – BA konsultatiivnõukogu videoistung, osalevad Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ja aseesimees Johannes Kert ning delegatsiooni liikmed Urmas EspenbergSigne KiviErki SavisaarSven Sester ja Urve Tiidus.

Riigikogu pressiteenistus
Veiko Pesur
tel 631 6353, 55 590 595
e-post [email protected]
päringud [email protected]

Tagasiside