Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Arenguseire Keskus korraldab täna Riigikogu konverentsisaalis veebiülekandega seminari „Teistmoodi tulevik“, et arutleda avaliku (e)valitsemise, tuleviku töö mängureeglite ja tootlikkuse arengu teemadel. Seminaril osaleb ligi 80 ettevõtete, riigiasutuste, mõttekodade ja ülikoolide esindajat, kes teevad töötubades ettepanekuid arenguseire uuringute suunamiseks.

Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilovi sõnul on keskusel kavas järgmise pooleteise aasta jooksul läbi viia kolm uuringut avaliku (e)valitsemise, tuleviku töö mängureeglite ja tootlikkuse arengu teemadel. „Uuringud viiakse läbi stsenaariumi-analüüsi põhimõttel, tuues esile võimalikud alternatiivsed arenguteed, sealhulgas alternatiivsete majandus-poliitiliste valikute pikaajalised mõjud. Uuringute edukaks läbiviimiseks kaasame eksperte ja valdkondade asjatundjaid nii Eestist kui välismaalt,“ ütles Danilov.

Seminari avakõne peab Riigikogu esimees Eiki Nestor. Seejärel astuvad üles kaks arenguseire ja stsenaariumide planeerimise asjatundjat. Oxfordi Ülikooli õppejõud ja ettevõtte NormannPartners asutaja Ulf Mannervik tutvustab Oxfordis peetava kursuse varal stsenaariumide planeerimise meetodeid. Ta toob näiteid oma pikast praktikast, mis muuhulgas hõlmavad maksunduse, töö, transpordi, laevanduse ja taastuvenergia valdkonnas läbi viidud stsenaariumi-analüüse.

Euroopa Komisjoni arenguseire nõunik Ricardo Borges de Castro selgitab, miks ja kuidas kasutab Euroopa Komisjon arenguseiret ja stsenaariumi-analüüse ning millised on parasjagu käsilolevad tööd.

Ettekannetele järgnevad töötoad, kus arutatakse avaliku (e)valitsemise, tuleviku tööturu ning tootlikkuse arengu mõjutegureid. Töötubades kujundatakse ühine arusaam, kui tähtis on iga mõjutegur täna ja tulevikus ning kuidas neid süstematiseerida.

Töötubades toimuvate arutelude tulemusi kasutab Arenguseire Keskus uuringute ulatuse määramiseks ja eri stsenaariumide identifitseerimiseks.

Seminari ingliskeelseid ettekandeid Riigikogu konverentsisaalist on võimalik jälgida veebiülekandes kell 9.30 – 11.15. Videosalvestist saab hiljem vaadata https://www.youtube.com/riigikogu.

Arenguseire Keskus on ühiskonna pikaajalisi arenguid analüüsiv mõttekoda Riigikogu Kantselei juures.

Lisainfo seminari kohta

Riigikogu pressiteenistus
Kati Varblane
T: 631 6353, 516 9152
[email protected]
Päringud: [email protected]

 

Tagasiside