Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riias algas täna NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistung, millest võtab osa enam kui 300 parlamendisaadikut 28 liikmesriigist, assotsieerunud- ja partnerriikidest ning organisatsioonidest.

NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungi juhatas sisse assamblee asepresidendi Sven Mikseri ja Läti NATO PA delegatsiooni juhi Vaira Paegle pressikonverents täna ennelõunal. Mikser peatus lühidalt NATO uue strateegilise kontseptsiooni teemal, mille väljatöötamisel osales ta NATO PA eriraportöörina ning andis 13. aprillil assamblee alalise komitee heakskiidul dokumendi üle NATO peasekretärile. Raport tõstab NATO keskse ülesandena esile ühiskaitse põhimõtte ning uute julgeolekuohtude käsitlemise vajaduse Washingtoni leppe 4. artikli raames. Ta nimetas ühe prioriteedina NATO heidutusfunktsiooni, sealhulgas usutava tuumaheidutuse säilimise.
 
Mikser rõhutas, et eriti just liitlasriikide parlamendisaadikute ülesandeks on tagada, et kõigis liikmesriikides püsiks piisav avalikkuse toetus alliansile ja tema tegevusele nii oma liikmesriikide territooriumil kui välisoperatsioonidel.
 
Riia kevadistungil käsitletakse prioriteetsete teemadena olukorda Afganistanis. Selle teema olulisuse tõestuseks on asjaolu, et mitu assamblee komiteed käsitlevad seda oma istungitel. Kaitse- ja julgeolekukomitee kuulab ettekannet teemal, kuidas edeneb Afganistani rahvuslike relvajõudude ülesehitamine. Tsiviilmõõtme julgeolekukomitee vaatleb Afganistani valitsusstruktuuride, omavalitsuste ülesehitamise aspektist. Poliitikakomitee kuulab USA asekaitseministrit Alexander Versbow-d Afganistani ja Pakistani teemal.
 
Majanduse ja julgeolekukomitee teemaks on jätkuv üleilmne finantskriis. Teaduse ja tehnoloogia komitee arutab relvastuse kiire kasvu peatamise võimalusi ning strateegiat Venemaa suunal.
 
Täiskogu kulmineerub teisipäevase plenaaristungiga, kus esinevad Läti peaminister Valdis Dombrovskis ja NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen.
 
30. mail toimub liikmesriikide delegatsioonide raamatute annetamistseremoonia Läti uue rahvusraamatukogu julgeoleku ja kaitse fondi. Riigikogu NATO PA delegatsiooni juht Mati Raidma annab üle Maria Mälksoo raamatu „The politics of becoming European: a study of Polish and Baltic Post-Cold War security imaginaries (New International Relations)”.
 
Raidma teeb tsiviilmõõtme komitee istungil ka ettekande oma hiljutisest visiidist Afganistani. Riigikogust kuulub Eesti delegatsiooni veel Kadri Simson.
 
NATO Parlamentaarne Assamblee on NATO liikmesriikide seadusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 1955. aastal.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside