Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu välikomisjoni esimehe Sven Mikseri kutsel kohtusid eile ja täna Pärnus Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) parlamentide väliskomisjonide esimehed. Kohtumisel arutati Läänemere regiooni julgeolekut mõjutavaid erinevaid tegureid ja võimalusi nendega paremini toime tulla, samuti oli kõne all olukord Gruusias pärast 21. mail toimunud parlamendivalimisi. 

Väliskomisjoni esimehe Sven Mikseri sõnul sõltub Läänemere regiooni julgeolek mitmetest väga eripalgelistest teguritest, kus olulist rolli mängivad energiajulgeolek, keskkonnaküsimused, küberturvalisus, aga ka riikide sõjaline võimekus. Kohtumisel osalenud NB8 riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed rõhutasid vajadust nende erinevate teguritega toimetulekuks edendada Läänemere regiooni riikide vahel veelgi tõhusamat koostööd ning kaasata sellesse ka Venemaa. 

Soome Eduskunta välikomisjoni esimees Pertti Salolainen kutsus Põhjamaade ja Balti riikide kolleege järgima Soome parlamendi väliskomisjoni eeskuju ja nõudma oma valitsustelt aruannet Läänemere keskkonna seisundi ja selle parandamiseks ettevõetud sammude kohta. 

Väliskomisjonide esimeeste kohtumise teine peamine teema oli olukord Gruusias pärast maikuus toimunud parlamendivalimisi. ELi eriesindaja nõunik Gruusias Kaupo Känd nentis, et olukord Gruusias on pingeline ja paljuski sõltub riigi sisepoliitiline olukord koalitsiooni ja opositsiooni suutlikkusest teha omavahel koostööd. Sven Mikser avaldas heameelt, et EL on hakanud Gruusiale rohkem tähelepanu pöörama, seda tõestas ka EL välispoliitika kõrge eriesindaja Javier Solana hiljutine visiit Gruusiasse. 

Lisaks eelpool mainitud teemadele kõneldi ka olukorrast Afganistanis, millest andis kolleegidele omapoolse ülevaate Rootsi Riksdagi väliskomisjoni esimees Göran Lennmarker, kes saabus Eestisse otse Afganistanist. 

Põhjamaade ja Balti riikide parlamentide väliskomisjonide esimehed kohtuvad kaks korda aastas, järgmine kohtumine toimub eeloleval sügisel Islandil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside