Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel NATO Parlamentaarse Assamblee kevadistungil Tallinnas esitles Afganistani tulevikuraportit NATO PA Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser. Kaitse- ja julgeolekukomitee üldraportis “Afganistan: enne ja pärast 2014. aastat” andis ta komitee raportöörina ülevaate NATO julgeolekutagamisoperatsiooni (ISAF) osast Afganistanis stabiilsuse saavutamisel ning julgeolekuvastutuse üleandmisest kohalikele. 

Mikser rõhutab raportis, et ISAF on saavutanud märkimisväärseid tulemusi Talibani ohjeldamisel ja stabiilsuse ning julgeolekuolukorra parandamisel, seda eriti Afganistani traditsiooniliselt ebastabiilses lõunaosas. Ka Afganistani oma julgeolekujõudude suutlikkus on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud, seda suuresti tänu NATO väljaõppemissiooni (NTM-A) tegevusele. Raport toonitab, et vaatamata raskustele ja tagasilöökidele kulgeb julgeolekuvastutuse üleandmine kokkulepitud plaanide kohaselt. 

Mikser rõhutab raportis põhimõtte “üheskoos sisse – üheskoos välja” olulisust ning joonib alla NATO Chicago tippkohtumise järeldusi, mille kohaselt peavad liitlased olema valmis panustama Afganistani julgeolekujõudude arendamisse nii väljaõppe ja varustusega kui ka rahaliselt vähemalt eelseisva kümne aasta jooksul. 

Peamiste NATO ja Afganistani julgeolekujõudude ees seisvate väljakutsetena kirjeldab raport Talibani ja teiste valitsusvastaste rühmituste muutunud taktikat, millesse on lisandunud Afganistani valitsuse kõrgete esindajate vastased atendaadid ning sagenevad katsed infiltreeruda Afganistani julgeolekujõududesse, panemaks toime rünnakuid ISAF-i võitlejate vastu. 

Mikser rõhutab raportis samuti, et Afganistani pikaajaline stabiilsus ja julgeolek sõltuvad suurel määral poliitiliste reformide edukusest ning hea valitsemistava ja demokraatia juurutamisest, samuti majanduse ja infrastruktuuride arengust, mis samuti nõuab rahvusvahelise üldsuse, sealhulgas Afganistani lähinaabrite poolset pikaaegset panust. 

Raport on kavas vastu võtta novembris Prahas toimuval NATO PA aastaistungil. Raporti täistekst on lugeda NATO PA veebilehel: http://www.nato-pa.int/default.asp?SHORTCUT=2788 

Homme toimub NATO PA plenaaristung, kus kõnega esinevad Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves, Riigikogu esimees Ene Ergma, NATO PA president Karl Lamers ning NATO asepeasekretär Alexander Vershbow.

Fotod:

https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2012/Riigikogu/NATO+PA/

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside