Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Seoses ajakirjanduses levinud küsimustega, miks Riigikogu põhiseaduskomisjon otsustas kehtestada kõrgemate riigiteenijate palgamäära eurodes, juhime tähelepanu nimetatud eelnõu seletuskirjale:

„Kuna Eesti on selle seaduse jõustumise ajaks eeldatavalt läinud üle eurole, siis otsustati sätestada palgamäär eurodes. Selle sätte osas peeti vajalikuks tuua eelnõusse väärtpaberituru seaduse § 267 eeskujul uus § 18, mille kohaselt eurodes toodud kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär arvestatakse kroonidesse Eesti Panga ametliku vahetuskursi aluselt. See säte on selleks juhuks, kui peaks juhtuma, et eurole ei ole üle mindud. Nimetatud palgamäär hakkab kehtima kõigile kõrgematele riigiteenijatele alates Riigikogu XII koosseisu volituste alguspäevast (2011 märts-aprill).“ (Seletuskiri  369 SE II kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse eelnõu juurde, https://www.riigikogu.ee/?page=en_etapid&op=ems&eid=424876&u=20091215165348 )
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside