Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

 

Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal tööhõivekomisjonis osalenud Riigikogu EL asjade komisjoni aseesimehe Marianne Mikko sõnul võimaldas toimunud üritus rahvusparlamentide esindajatel rääkida nii oma majandusvaldkonnaga seotud muredest kui ka saada ülevaade Euroopa Liidu prioriteetidest. Arutelud toimusid ta kinnitusel nii konverentsi vormis kui ka komisjonide tasandil eelarve-, majandus- kui ka tööhõivekomisjonis.

Toimunust kokkuvõtet tehes märkis Mikko, et nii Euroopa Liit kui ka Eesti peaksid rohkem keskenduma ühiskonna sotsiaalsele mõõtmele. “Euroopa Liidu president Herman van Rompy rõhutas oma kõnes liikmesriikide parlamentide esindajate ees Euroopa sotsiaalse mõõtme tähtsust, ja ma arvan, et ka Eesti peab raha ja majandusliidu süvenedes üha rohkem lähtuma just sellest põhimõttest,“ ütles Mikko.

Mikko kinnitusel rääkisid rahvusparlamentide liikmed tööhõive teemat käsitledes murelikult ka noorte tööpuudusest. Mikko osutas, et Eestil oleks siin kasulik mõõtu võtta Soomest, kus noorte tööhõive ja noorte töötust leevendavate garantiidega tegeletakse väga tõsiselt. „Noorte tööhõive on Eestile kindlasti üks võtmeküsimusi, mis vajab lahendust,“ ütles Mikko.

EL asjade komisjoni liikme Kalle Pallingu sõnul, kes osales majandus- ja eelarvekomisjonis, on majanduskasvu soodustamine ja töökohtade loomine ühes kulutuste piiramise ja kasinusmeetmetega Euroopa Liidu jaoks tōsine väljakutse, kuid see on ta hinnangul ka ainus võimalus kriisist väljumiseks. „Me kōik sōltume üksteisest. Riskantne käitumine, mugavus või probleemide eitamine mōnes liikmesriigis ohustavad kogu majandusliitu. Euroopa poliitikutel lasub suur vastutus, sest lisaks turgude stabiliseerimisele on tarvis taastada ka liikmesriikide kodanike usaldus Euroopa Liidu ja euroala suhtes,“ ütles Palling.

Rahanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri sõnul seisab mitmetel Euroopa riigil ees töö jooksevkonto puudujäägi, valitsussektori võla vähendamise ja eksportturgude taastamisega. „Kahanev konkurentsivõime ja kõrge võlatase mõjutab mitte ainult probleemriike, vaid kogu Euroopat,“ märkis Sester.

Sester kohtus ka Küprose parlamendi rahandus- ja eelarvekomisjoni esimehe Nicholas Papadopoulosega, kellega vastastikuse mõistmise memorandumi raames arutati Küprose finantseerimisvajadusi. „Küpros on rakendanud tänaseks mitmeid kärpe- ja kohandusmeetmeid 2013 aasta eelarve vastuvõtmisel, kuid üleval on võla jätkusuutlikkuse küsimused,“ ütles Sester.

Euroopa poolaasta on iga-aastane majanduspoliitika koordineerimise tsükkel, mille Euroopa Liit võttis kasutusele 2010. aastal vastusena majanduskriisile. Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal osalesid Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko, komisjoni liige Kalle Palling ja rahanduskomisjoni esimees Sven Sester. Parlamentaarse nädala eesmärk oli liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega ühiselt arutada Euroopa komisjoni iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning riigieelarvete suuniseid ning anda omapoolne sisend Euroopa poolaastasse.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside