Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel välis- ja kultuurikomisjoni ühisistungil ülikoolide ja ministeeriumite esindajatega avaldati toetust Aasia uuringute kompetentsikeskuse loomisele. See on ülikoolide ja uurimisasutuste vaheline ühendus, mis hakkab tegema Eesti arenguks vajalikku Aasia riikide suunalist uurimis-, õppe- ja teavitustööd koostöös Eesti ja välismaa uurimiskeskuste, ettevõtjate ja avaliku sektoriga.

„Meie oluline strateegiline eesmärk on rahvusvahelise konkurentsivõime tugevdamine. Aasia kasvukeskused on meist kultuuriliselt väga erinevad ja meil on vaja tugevdada arusaama sellest regioonist. Aasia uuringute kompetentsikeskuse loomine on selles valdkonnas riigile hea investeering, mis hakkab kasu tooma 10-15 aasta pärast,“ ütles väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Aasia uuringute kompetentsikeskuse loomise idee on välja kasvanud Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli ühisest õppemoodulist “Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika”. Selle eesmärk on tõsta Aasia majanduse, poliitika ja ühiskondadega seonduvat teadlikkust Eesti ühiskonnas. Õppetöö toimub kolme ülikooli koostöös ja sinna kaasatakse ka välisõppejõude ja Aasias tegutsevaid praktikuid. Koostöös Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga arvestatakse konkreetsete arengutega Eesti tööturul, ettevõtluses ja majanduses ning hoitakse kontakti paljude Aasia suunal tegutsevate Eesti ettevõtjatega.

Riigikogu kultuuri- ja väliskomisjon käsitlesid Aasia teemalist õppetööd viimati veebruaris.

„On toimunud väga oluline edasiminek võrreldes eelmise kohtumisega. Hea on näha, et ülikoolid on koostöövalmis. Loodav kompetentsikeskus võiks siduda nii meid Aasiaga kui Aasiat Eestiga,“ ütles Mihkelson.

Aasia uuringute kompetentsikeskuse loomiseks on plaanis taotleda rahastust teaduse rahvusvahelistumise programmist ning see avatakse 2014. või 2015. aastal. Keskuse loomist juhib Tallinna Ülikool. Protsessi on kaasatud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, haridus- ja teadusministeeriumi, välisministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, kes osalesid ka tänasel istungil.

Tagasiside