Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna Riias Euroopa Energia Foorumi korraldatud konverentsil ettekandega esinenud Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson rõhutas, et energiajulgeolek on 21. sajandi üks olulisimaid väljakutseid, millest sõltub rahvusvaheliste suhete ning laiemalt uue maailmakorralduse tulevik.

“Energiajulgeolek on lähemate aastakümnete üks olulisimaid rahvusvaheliste suhete mõjutajaid. Kasvav ressursinappus ja energiavarustuse heitlikkus sunnivad nii suur- kui väikeriike hoidma energiajulgeolekut oma välis- ja julgeolekupoliitika päevakorra esireas,” ütles Mihkelson.

Mihkelson märkis, et viimastel kuudel elavnenud debatt Euroopa Liidus energiajulgeoleku teemadel on strateegilise tähendusega. Selle eesmärgiks peab olema lisaks ühenduse sisemise regulatsiooni, energiasäästlikkuse ning energiaallikate diversifitseerimise kõrval ka väga selge rõhuasetus energiajulgeoleku sidumiseks Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga.

Samas hoiatas Mihkelson, et energiahindade kasvu ning nende püsiva kõrge taseme juures on viimasel viiel aastal maailmas süvenemas trend autoritaarsete ja suletud ühiskondade tugevnemise suunas.

“Arvestades, et enamik nafta ja maagaasi tõestatud varusid asuvad autoritaarse võimustruktuuriga riikides, ning lisades, et maailma suurimaks energiatarbijaks pürgib Hiina, siis demokraatlikel ja avatud ühiskondadel seisab ees tõsine väljakutse oma põhiväärtuste kaitsel,” ütles Mihkelson. 

Eesti delegatsiooni juht Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees Marko Mihkelson on ühtlasi raportöör teemal “Oht energiavarustuse rakendamiseks poliitilise surve eesmärkidel”. Memorandumi ja soovituste projekt peaks valmima selle aasta lõpuks.

Lisainformatsioon: Marko Mihkelson 51 41442

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside