Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu võttis 60 poolthäälega vastu valitsuse algatatud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi muudetud põhikirja heakskiitmise seaduse (822 SE). Konverentsi põhikirja muudeti peamiselt selleks, et võimaldada konverentsi liikmeks saada ka piirkondlikel majandusintegratsiooni organisatsioonidel. Organisatsioonile esitatavatele nõuetele vastas üksnes Euroopa Ühendus. Muudatuste peamiseks eesmärgiks ongi võimaldada EÜ saamist konverentsi liikmeks, kuna Euroopa Ühenduse asutamislepingu art. 65 kohaselt on ühenduse pädevuses mitmed konverentsi tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused. Lisaks Euroopa Ühenduse liikmelisusele jagatakse ümber ka konverentsi organite pädevus. Senisest suuremad volitused antakse üldasjade ja üldpoliitika komiteele, kus osalevad kõikide liikmesriikide valitsuste esindajad.

Riigikogu lõpetas kolme eelnõu teise lugemise:

valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE);

valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö- ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE);

valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE).

Riigikogu lõpetas kahe eelnõu esimese lugemise:

valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (829 SE);

valitsuse algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE).

Riigikogu infotunnis vastas peaminister Andrus Ansip küsimustele Ida-Virumaa probleemide, valitsuse töö, riigi haldussuutlikkuse ja maaelu kohta. Haridus- ja teadusminister Mailis Reps vastas küsimusele kutsehariduse kohta.

Infotunnis esitatud küsimused ja nendele antud vastused ning Riigikogu istungi stenogramm on internetis aadressil: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/stenograms.form

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside