Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 2 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 22. novembril algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (518 SE). Eelnõu eesmärk on meresõiduohutuse seaduse kaasajastamine ning selle viimine vastavusse Euroopa Liidu õigusaktide ja rahvusvaheliste konventsioonide nõuetega. Eelnõu näeb ette meresõiduohutuse seaduses ja sellega seonduvates seadustes ka praktikast lähtuvad muudatused ja täpsustused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Rahanduskomisjoni poolt 22. novembril esitatud Riigikogu otsuse ”Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2004. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (519 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Riigikontrolli 2004. aasta tegevuse kontrollimiseks ASi PricewaterhouseCoopers audiitor Urmas Kaarlep. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside