Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse 3 eelnõu ning edastas arupärimised peaminister Juhan Partsile ja sotsiaalminister Marko Pomerantsile.

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 3 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni poolt 4. detsembril algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (209 SE). Maapõueseaduse muutmine on vajalik korrastamaks enne selle jõustumist antud maavara kasutuslubade ja maavara ajutiste kasutuslubade ümbervormistamisega maavara kaevandamislubadeks seonduvat. Tulenevalt maapõueseaduse rakendussätete korduvast muutmisest on kasutusel erinevaid lahendusi maavara kasutusloa ja maavara ajutise kasutusloa kehtivuse küsimuses. Käesoleva eelnõu eesmärgiks on lahendada need praktikas kujunenud ebaselgused. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2. Õiguskomisjoni poolt 4. detsembril algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (210 SE). Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus täiendada täitemenetluse seadustikku seoses uue konsulaarseaduse eelnõuga. Koosmõjus konsulaarseadusega on eelnõu kohaselt võimalik täitemenetluses isikult sisse nõuda konsulaarabi korras talle antud rahaline abi, selleks eelnevalt kohut läbimata. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3. Mõõdukate fraktsiooni poolt 4. detsembril algatatud kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (211 SE). Kollektiivse töötüli lahendamise seaduse muutmine on vajalik streigiõiguse tagamiseks kõikidele, kellele ei ole vastavalt rahvusvahelisele õigusele lubatud streikimist keelata. Eelnõu lahendus tagab streigiõiguse kõikidele abiteenistujatele, st. riigi- ja kohalike omavalitsuste tehnilistele töötajatele ja enamikule ametnikest. Kuna seadus keelab streikimise valitsusametnikele, ei saa streikida
riigisekretär, abiminister, kantsler, asekantsler, maavanem ja maasekretär,
riiklik lepitaja, asjur, riigiarhivaar. Teised kategooriad, kellele
streigikeeld jääb kehtima, on asutuste juhid ehk isikud, kes juhivad
ametiasutusi avaliku teenistuse seaduse mõistes. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu juhatus edastas järgmised arupärimised:

1) peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikme Evelyn Sepa arupärimise Justiitsministeeriumi serveri aadressilt sõimu sisaldavate kommentaaride saatmise kohta DELFi uudisteportaali. Arupärija soovib Justiitsministeeriumi ametnike tegevuse, aga ka Riigikogu infotunnis justiitsministri esitatud avalduste kohta peaministri hinnangut.

2) sotsiaalminister Marko Pomerantsile Riigikogu liikme Jaak Alliku arupärimise Vabariigi Valitsuse ja Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni vahel 3. okt. 2001 sõlmitud palgakorraldust käsitleva kokkuleppe täitmise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside