Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu. Edastati 2 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 18. veebruaril algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE). Eelnõu eesmärk on lahendada probleemid, mis on Eestis tekkinud veeuuringute teostamisel, väetiste kasutamisel, ohtlike ainete suublasse juhtimisel ning veekaitse ja -kasutamise planeerimisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2.Riigikogu liikmete Andres Taimla, Indrek Raudse, Kaarel Pürgi, Jaak Alliku, Katrin Saksa ja Helir-Valdor Seederi poolt 18. veebruaril algatatud hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõu (269 SE). Eelnõuga muudetakse Hasartmängumaksu seaduses sätestatud hasartmängumaksust laekuvate tulude jaotamise protsente, et tagada toetuse jaotamiseks moodustatud nõukogu teenindamiseks vajalike kulude katmine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 18. veebruaril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE). Eelnõu koostamisel on arvestatud PRAXIS´e sotsiaalteadlaste ettepanekut suurendada selektiivsust universaalse süsteemi sees, suurendades eelkõige neid toetusi, mis on enam sihitud vähemkindlustatud osale. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Põllumajandusminister Tiit Tammsaarele edastati Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Jüri Šehovtsovi, Mihhail Stalnuhhini, Nelli Privalova, Kaarel Pürgi ja Vladimir Velmani 18. veebruaril esitatud arupärimine Narva piiripunkti sulgemisest toidukaupade sisse- ja väljaveoks.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikme Tiit Mae 19. veebruaril esitatud arupärimine Riigikontrolli Harju Maavalitsuse auditi akti kohta

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside