Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 5 eelnõu ja edastati üks arupärimine

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 15.märtsil algatatud kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse eelnõu (295 SE). Eelnõu eesmärk on tagada Riigikogus 12.02.2003 vastu võetud kriminaalmenetluse seadustiku jõustumine. Olulise uuendusena sätestab seaduseelnõu süüdistusakti koostamise prokuratuuris. Uurimisasutuse ülesandeks jääb kohtueelse menetluse kokkuvõtte tegemine ning kogutud tõendite ja muu materjali prokuratuuri saatmine. Lisaks rakenduskorrale reguleerib seaduseelnõu muudatusi ka teistes menetluskorraga seotud seadustes. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2. Kultuurikomisjoni poolt 2004. aasta 15.märtsil esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu (296 OE). Vastavalt otsuseeelnõule nimetatakse Ülo Vooglaiu asemele Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmeks Siiri Sisask. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3. Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 2004. aasta 15.märtsil esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Energia tegevuse korrastamisest” eelnõu (297 OE). Eelnõus on fikseeritud meetmed elektrituru hinnakujundamise mõjutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4. Riigikogu liikmete Eiki Nestori ja Kadi Pärnitsa poolt 2004. aasta 16.märtsil algatatud mereteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE). Eelnõu eesmärk on tagada riiklik järelvalve töötingimuste üle merel ning viia antud mereteenistuse seadus vastavusse rahvusvahelise tööorganisatsiooni konventsioonidega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5. Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Mark Soosaare, Toomas Vareki ja Värner Lootsmanni poolt 2004. aasta 16.märtsil algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (299 SE). Seaduseelnõu algatajad soovivad kindlustada sotsiaalmaksuvahendite kasutamise ainult riiklikuks pensionikindlustuseks . Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

***


Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Vladimir Velmani ja Evelin Sepa 16. märtsil esitatud arupärimine kodakondsuseta isikute küsimuses.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside