Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti üks eelnõu, ELAKile edastati 2 ELi eelnõu, üle anti 2 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Isamaaliidu fraktsiooni poolt 21. septembril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (443 SE). Eelnõu eesmärk on kodanike valimisliitude lubamine kohalikel valimistel nii 2005. aasta sügisel kui ka tulevikus. Eelnõu algatajad viitavad Riigikohtu 15. juuli 2002. aasta otsusele, mis tunnistas valimisliitude keelu põhiseadusvastaseks. Tuginedes Riigikohtu otsusele muutis Riigikogu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust, võimaldades kodanike valimisliitude osalemise 2002. aasta sügisel toimunud valimistel. Samas sätestati, et kodanike valimisliite saab registreerimiseks esitada ainult 2005. aasta 1. jaanuarini.

Kodanike valimisliitude kõrval soovivad eelnõu algatajad õigust moodustada kohaliku omavalitsuse valimistel erakondade valimisliite. Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas Euroopa Liidu asjade komisjonile valitsuse poolt 17. septembril esitatud Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi eelnõu, millega muudetakse direktiivi 77/388/EMÜ seoses postiteenuste käibemaksuga. Rahanduskomisjon peab oma arvamuse esitama 7. oktoobriks kell 12.

Samuti edastati Euroopa Liidu asjade komisjonile valitsuse poolt 17. septembril esitatud materjalid Euroopa komisjoni ettepaneku (COM/2004/0437) kohta, mis käsitleb nõukogu määruse (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, muutmist. Põhiseaduskomisjon peab oma arvamuse esitama 5. oktoobriks kell 12.

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati üheksa Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja 21. septembril esitatud arupärimine vanemahüvitise mõjude kohta. ”Põhiline on muidugi, kuidas on muutunud sündivus ajavahemikul 1. jaanuar kuni 1. september terves Eestis ja eraldi maakondade lõikes võrreldes 5 eelneva aastaga,” tõi Mihhail Stalnuhhin esile arupärimise peaküsimuse.

Peaminister Juhan Partsile edastati kuue Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja 16. septembril esitatud arupärimine ÜRO inimõiguste komisjoni 16.04.2004 rassismi ja ksenofoobia vastase resolutsiooni kohta.

Arupärimised leiab aadressilt:

http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/apkk_pkt.qquery

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside