Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse 3 seaduseelnõu ja edastas 3 arupärimist peaminister Juhan Partsile.

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 3 seaduseelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Vabariigi Valitsuse poolt 25. augustil algatatud riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seaduse muutmise seaduse eelnõu (110 SE). Seadusmuudatusega sätestatakse riikliku keeleauhinna asutamine, et väärtustada eesti keele kui eestlaste olulise identiteediteguri säilitamist ja arendamist. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 25. augustil algatatud seadmete energiatõhususe seaduse eelnõu (111 SE). Käesolev seadus sätestab energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele (edaspidi seadmed) energiatõhususe ja energiamärgistuse nõuded ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alused ja korra. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 25. augustil algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (112 SE). Käesoleva eelnõu eesmärk on oluliselt suurendada valijate poolt antavate häälte osatähtsust Euroopa Parlamendi valimistulemuste kindlakstegemisel. Eelnõu näeb ette ülemineku erakondade avatud nimekirjadele. Vähemalt ühe mandaadi saanud erakonna nimekirjas reastatakse kandidaadid ümber vastavalt saadud häälte arvule ja seega osutuvad valituks parima valimistulemusega kandidaadid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini ja Siiri Oviiri arupärimise peaministri poolt väidetavalt Kreenholmi töötajatele levitatud ekslikust informatsioonist vanaduspensioni ea tõstmise kohta.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Vladimir Velmani ja Eldar Efendijevi arupärimine peaministri seisukohtade ja erakonna Res Publica eestseisuse poolt vastuvõetud dokumendi kohta kodakondsuse küsimuses.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Nelli Privalova, Jüri Šehovtsovi ja Eldar Efendijevi arupärimine peaministri poolt allkirjastatud Vabariigi Valitsuse 14. mai määruse nr 153 kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside