Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu ja edastati 4 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 12. mail algatatud teeseaduse § 16 muutmise seaduse eelnõu (374 SE). Eelnõu eesmärgiks on saavutada teeseaduse § 16 lõigete 3 ja 4 muutmise kaudu olukord, kus alates 2005. aasta 1. jaanuarist suunatakse kütuseaktsiisist 45 protsenti riigimaanteede hoiu ning 30 protsenti kohalike teede hoiu rahastamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Riigikogu liikmete Vello Tafenau, Henn Pärna, Olav Aarna ja Rein Aidma poolt 12. mail algatatud saastetasu seaduse muutmise seaduse eelnõu (375 SE). Eelnõu näeb ette muuta põlevkivikeemiatööstuse maksustamist saastetasuga selliselt, et oleks tagatud sektori majanduslik jätkusuutlikkus. Eelnõu lisab saastetasu seadusesse põhimõtteliselt uusi tegevusi, mille puhul on võimalik taotleda saastetasude asendamist keskkonnakaitseliste investeeringutega; nendeks on jäätmete ohtlikkuse vähendamine ja keskkonda viimise nõuetele vastavuse tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 13. mail algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (376 SE). Eelnõu eesmärk on tõhustada võitlust korruptsiooni vastu, välistades kokkuleppemenetluse kohaldamine karistusseadustiku 17. peatüki §-des 293-298 sätestatud ametialaste süütegude eest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

* * *

Rahandusminister Taavi Veskimäele edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Vladimir Velmani, Toivo Tootseni, Jüri Šehovtsovi ja Enn Eesmaa 12. mail esitatud arupärimine riigi rahaliste kohustuste täitmise kohta Tallinna ja teiste kohalike omavalitsuste ees.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Eiki Nestori, Kadi Pärnitsa, Ivari Padari ja Andres Tarandi 13. mail esitatud arupärimine Riigikantselei ja EMORI vahel sõlmitud arvamusuuringute läbiviimise lepingu kohta.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Vilja Savisaare, Eldar Efendijevi, Ain Seppiku, Toomas Vareki, Vladimir Velmani, Toivo Tootseni ja Mihhail Stalnuhhini 13. mail esitatud arupärimine kütuseaktsiisist kogutavate vahendite riigieelarvest jaotamise kohta.

Justiitsminister Ken-Martti Vaherile edastati Riigikogu liikmete Andres Herkeli, Helir- Valdor Seederi ja Tunne Kelami 13. mail esitatud arupärimine okupatsioonireżiimi poolt represseeritud isiku seadusega ettenähtud soodustuste rakendamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside