Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu ja edastati 3 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 22. oktoobril algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (163 SE). Eelnõu kohaselt jäävad kategooriatunnistused eesti keele oskust tõendavate dokumendina tähtajatult kehtima kõrvuti eesti keele oskuse tasemetunnistusega. Eelnõuga tunnistatakse kehtetuks keeleseaduse § 281 ja täiendatakse seadust §-ga 28², kus sätestatakse tööalaste eesti keele oskuse kategooriate vastavus keeleoskustasemetele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 22. oktoobril algatatud kaubandustegevuse seaduse eelnõu (164 SE). Eelnõu sätestab kaubandustegevuse alused ja korra, järelevalve teostamise korralduse ning vastutuse seaduse rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 22. oktoobril algatatud majandustegevuse registri seaduse eelnõu (165 SE). Eelnõu sätestab majandustegevuse registri andmete koosseisu, majandustegevuse registri pidamise ja selle üle järelevalve teostamise üldised alused. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 22. oktoobril algatatud majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seadusega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (166 SE). Eelnõu on vajalik majandustegevuse registri seaduse ja kaubandustegevuse seaduse rakendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5.Kultuurikomisjoni poolt 22. oktoobril algatatud ringhäälinguseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE). Eelnõu ülesanne on tagada eraringhäälingu ja avalik-õigusliku ringhäälingu võrdne ja ühtlane areng. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

6.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Eldar Efendijevi, Heimar Lenki, Toomas Vareki, Kaarel Pürgi ja Robert Lepiksoni poolt 23. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu- Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (168 OE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

* * *

Riigikogu juhatus otsustas tagastada esitajatele Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi ja Eldar Efendijevi poolt 22. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Seaduseelnõu algatamise ettepanek Vabariigi Valitsusele” eelnõu, määramata sellele juhtivkomisjoni.

* * *

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Marika Tuusi, Evelyn Sepa, Vladimir Velmani, Nelli Privalova, Jüri Šehovtsovi ja Vilja Savisaare 23. oktoobril esitatud arupärimine eluasemepoliitika kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Olev Laanjärve ja Ain Seppiku 23. oktoobril esitatud arupärimine põlevkiviõli tarnimisega seotud probleemide kohta.

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Marika Tuusi ja Ain Seppiku 23. oktoobril esitatud arupärimine sotsiaalabi probleemide lahendamise ja hädaabitöö tasustamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside