Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 7 eelnõu ja edastati 5 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 19. mail algatatud tolliasutuste vastastikuse abi ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (390 SE). Konventsiooni kohaselt teevad tolliasutused vastastikust koostööd kriminaalasjade uurimises eesmärgiga ennetada ja tuvastada riigi tollisätete rikkumisi, vastutusele võtta ja karistada ühenduse ja riigi tollisätete rikkujaid. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

2.Riigikogu liikmete Harri Õunapuu, Robert Lepiksoni, Sven Mikseri, Jaanus Marrandi, Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Olev Laanjärve poolt 19. mail algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE). Eelnõu algatajad soovivad esitada erakondadele nõude mitte minna oma põhikirja, programmi ja tegevusega vastuollu nii põhiseaduse kui ka kõigi teiste Eesti Vabariigis kehtivate seadustega. Samuti tehakse ettepanek muuta rahaliste annetustega seotud korda. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Riigikogu liikmete Harri Õunapuu, Robert Lepiksoni, Sven Mikseri, Jaanus Marrandi, Peeter Kreitzbergi, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Olev Laanjärve poolt 19. mail algatatud reklaamiseaduse täiendamise seaduse eelnõu (392 SE). Eelnõu algatajad soovivad keelata Eesti Vabariigi territooriumil a valikus kohas valimisagitatsiooniks poliitilise välireklaami ülesseadmise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Riigikogu liikmete Harri Õunapuu, Robert Lepiksoni, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Peeter Kreitzbergi, Liina Tõnissoni, Mark Soosaare ja Olev Laanjärve poolt 19. mail algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-de 321 ja 51 muutmise seaduse eelnõu (393 SE). Eelnõu reguleerib põhikooli õpilaste koolilõuna kulude katmise toetamist riigieelarvest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

5.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 19. mail algatatud rahvahääletuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (394 SE). Eelnõu eesmärk on vältida põhiseaduse muutmise rahvahääletuse ja valimiste samaaegset läbiviimist. Sellega välistatakse erineva sisuga poliitiliste küsimuste üheaegne otsustamine ning rahvahääletusele pandava põhiseaduse muutmise küsimuse jõuline ja otsene mõju valimisdiskussioonile ja valimistulemustele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6.Keskkonnakomisjoni poolt 20. mail algatatud looduskaitseseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE). Eelnõu näeb ette, et kaitseala, hoiuala või püsielupaiga poollooduslike koosluste säilitamiseks vajaliku töö tegemist ei loeta majandustegevuseks ega ettevõtluseks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

7.Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 20. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Elektrimonopoli tegevuse reguleerimise alused” eelnõu (396 SE). Eelnõuga soovitakse ära hoida elektrihinna põhjendamatut tõusu. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Eldar Efendijevi, Jüri Šehovtsovi, Enn Eesmaa, Värner Lootsmanni, Heimar Lengi, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Küllo Arjaka 19. mail esitatud arupärimine riigieelarvega valitsusele pandud kohustuste täitmise kohta.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Heimar Lengi, Enn Eesmaa, Arnold Kimberi, Vladimir Velmani, Mihhail Stalnuhhini ja Ain Seppiku 19. mail esitatud arupärimine avaliku arvamuse uuringute aruannete kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikmete Heimar Lengi, Evelyn Sepa, Kaarel Pürgi, Arnold Kimberi, Vladimir Velmani, Jüri Šehovtsovi ja Marika Tuusi 19. mail esitatud arupärimine teede ehituse ja korrashoiu finantseerimise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimäele edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Eldar Efendijevi, Jüri Šehovtsovi, Enn Eesmaa, Värner Lootsmanni, Heimar Lengi, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Evelyn Sepa, Ain Seppiku ja Küllo Arjaka 19. mail esitatud arupärimine välisabi vahendite kasutamise kohta.

Rahandusminister Taavi Veskimäele edastati Riigikogu liikmete Ain Seppiku, Evelyn Sepa, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani ja Arnold Kimberi 20. mail esitatud arupärimine sadamatasude tõstmise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside