Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõud ning edastati 4 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ning määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse 2. juunil algatatud elektroonilise side seaduse eelnõu (404 SE). Eelnõu eesmärk on luua elektroonilise side arenguks vajalikud tingimused, et soodustada elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut konkreetseid tehnoloogiaid eelistamata ning tagada elektroonilise side teenuse kasutajate huvide kaitse vaba konkurentsi soodustamise teel ja raadiosageduste ning numeratsiooni otstarbekas ja õiglane planeerimine, eraldamine ning kasutamine.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse 2. juunil algatatud naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelise konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelise konventsiooni muutmise 1992. aasta protokollidega ühinemise seaduse eelnõu (405 SE). Seaduse vastuvõtmisega ühineb Eesti Vabariik 1992. aasta protokollidega, millega muudetakse naftareostusest põhjustatud kahju korral kehtiva tsiviilvastutuse 1969. aasta rahvusvahelist konventsiooni ja naftareostusest põhjustatud kahju kompenseerimise rahvusvahelise fondi asutamise 1971. aasta rahvusvahelist konventsiooni.

Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse 2. juunil algatatud Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooniga, Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolliga ja Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (406 SE). Euroopa finantshuvide kaitse konventsioon on välja töötatud Euroopa ühenduste finantshuve kahjustava kelmuse kriminaliseerimiseks kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni protokolli eesmärk on sätestada kriminaalkuriteona korruptsioon (ametialane kuritegu). Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni teine protokoll on koostatud eesmärgiga kriminaliseerida rahapesu ja määratleda juriidiliste isikute vastutus Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse konventsiooni ja selle lisaprotokollides osutatud kuritegude toimepanemisel.

Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse 2. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (407 SE). Eelnõu eesmärgiks on kõrvaldada seaduses olevad vastuolud paragrahvide vahel, mis võimaldavad vastuolulisi tõlgendusi ning täiendada seadust uute põhimõtetega, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse ülesandeid.

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

* * *

Välisminister Kristiina Ojulandile edastati Riigikogu liikmete Küllo Arjakase, Värner Lootsmanni, Toivo Tootseni, Enn Eesmaa, Jüri Šehovtsovi, Mihhail Stalnuhhini, Toomas Vareki, Kaarel Pürgi, Marika Tuusi ja Toomas Alatalu 2. juunil esitatud arupärimine kohalike omavalitsuse tegevuse täpsustamisest välissuhtlemisseaduse eelnõus.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikme Mart Laari 2. juunil esitatud arupärimine tarkvara patenteerimise direktiivi kohta.

Põllumajandusminister Ester Tuiksoole edastati Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Harri Õunapuu, Sven Mikseri, Mark Soosaare ja Olev Laanjärve 3. juunil esitatud arupärimine üleliigsete laovarude tasude kohta.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Vilja Savisaare,  Ain Seppiku, Värner Lootsmanni, Toivo Tootseni, Vladimir Velmani, Mihhail Stalnuhhini, Toomas Alatalu, Arnold Kimberi, Enn Eesmaa, Jüri Šehovtsovi, Marika Tuusi, Nelli Privalova, Eldar Efendijevi ja Toomas Vareki 3. juunil esitatud arupärimine Niguliste kiriku tagastamise kohta.

 

 

 

Tagasiside