Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 6 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni poolt 4. novembril algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (180 SE). Eelnõu kohaselt täiendatakse kodakondsuse seadust uute paragrahvidega, mis sätestavad keeleõppe kulude hüvitamise ja kulude hüvitamise rakendamise. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 5. novembril algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (181 SE). Seaduse eelnõu on seotud Maksuameti ja Tolliameti kavandatava ühendamisega 2004. aasta 1. jaanuaril, mis tingib sisuliste ja tehniliste muudatuste tegemise mitmesse seadusesse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 5. novembril algatatud Maksuameti ja Tolliameti ühinemisega seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (182 SE). Eelnõuga viiakse 59 seadusesse sisse Maksuameti ja Tolliameti ühinemisest tulenevad muudatused. Peamiselt asendatakse seaduste tekstides Maksuameti või Tolliameti nimetus uue ameti nimetusega, milleks on Maksu- ja Tolliamet. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 5. novembril algatatud mahepõllumajanduse seaduse eelnõu (183 SE). Mahepõllumajanduse seaduses sätestatakse nõuded mahepõllumajandusliku tootmisviisiga tegelemiseks ning selliste nõuete alusel kasvatatud põllumajandussaaduste käitlemiseks ja turustamiseks. Uue seaduse väljatöötamise vajadus on tingitud kehtiva mahepõllumajanduse seaduse vajakajäämistest mahepõllumajanduse valdkonna reguleerimisel. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

5. Vabariigi Valitsuse poolt 5. novembril algatatud erakonnaseaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (184 SE). Eelnõu eesmärk on korrastada erakondade rahastamisega seonduv ning vältida poliitilist korruptsiooni erakondade tegevuses, pannes erakonnad sellega teenima kodanikku. Eelnõu näeb ette erakondadele tehtavate annetuste keelu juriidilistele isikutele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6. Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi ja Eldar Efendijevi poolt 5. novembril algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (185 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on aidata kaasa majandusliku olukorra paranemisele Kirde-Eestis ja teistes Eesti regioonides, kus Eestis alaliselt ja seaduslikult elaval isikul, kes ei ole Eesti kodanik, puudub võimalus osta maad aiandusühistu piires. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas järgmised arupärimised:

1) rahandusminister Taavi Veskimägile Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Mihhail Stalnuhhini, Olev Laanjärve ja Ain Seppiku arupärimise ministri nõuniku Aivo Vaske tegevuse kohta,

2) keskkonnaminister Villu Reiljanile Riigikogu liikmete Tunne Kelami, Tõnis Lukase ja Peeter Tulviste arupärimise Eestimaa Looduse Fondi rahastamata jätmise ning Keskkonnainvesteeringute Keskuse tegevuse kohta seoses otsusega rahastada harvesteri ostmist Luua metsakoolile.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside