Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 4 eenõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1) Vabariigi Valitsuse poolt 10. novembril algatatud bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni Cartagena bioloogilise ohutuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (186 SE). Cartagena protokolli eesmärk on reguleerida nüüdisbiotehnoloogia abil saadud muundatud elusorganismi piiriülest vedu ning aidata tagada turvalisust GMO käitlemisel, teisaldamisel ja kasutamisel, kui GMO võib avaldada kahjulikku mõju elustiku mitmekesisusele ja elustiku säästlikule kasutamisele ning inimese tervisele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2) Vabariigi Valitsuse poolt 10. novembril algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse eelnõu (187 SE). Käesoleva seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 17. juunist 1940 kuni 20. augustini 1991 õigusvastastelt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Käesoleva seaduse eesmärk on leevendada Eestit okupeerinud riikide poolt 17. juunist 1940 kuni 20. augustini 1991 õigusvastastelt represseeritud isikutele tekitatud ülekohut. Seaduse jõustumine on kavandatud 2004. aasta 1. jaanuarile. Juhtivkomisjoniks on põhiseaduskomisjon.

3) Isamaaliidu fraktsiooni poolt 10. novembril algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (188 SE). Käesoleva eelnõu eesmärk on anda riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuseid osutavate eraõiguslike juriidiliste isikute juures töötavatele ja tööle asuvatele tervishoiutöötajatele õigus õppelaenu kustutamisele nimetatud juriidilise isiku poolt ja tagada riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuse osutajatele õigus taotleda riigieelarvest vahendeid nende juures töötavate tervishoiutöötajate õppelaenu kustutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

4) Põhiseaduskomisjoni poolt 10. novembril algatatud välismaalaste seaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (189 SE). Seaduse eelnõu eesmärgiks on sätestada üheselt, et välismaalasele, kelle suhtes kohaldub Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni poolt sõlmitud ”Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Kokkuleppe Vene Föderatsiooni relvajõudude pensionäride sotsiaalsete tagatiste küsimustes Eesti Vabariigi territooriumil”, antakse tähtajaline elamisluba üldises korras. Alalist elamisluba Eestis elamiseks ei anta. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas järgmised arupärimised:

1) haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsale Riigikogu liikme Mailis Repsi arupärimise, mis sisaldab küsimusi programmi ”21. sajandi kool” kohta,

2) peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikmete Ivari Padari, Eiki Nestori, Kadi Pärnitsa, Katrin Saksa, Andres Tarandi ja Toomes Hendrik Ilvese arupärimise Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimisele esitamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside