Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu ja edastati 3 arupärimist.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määrata neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 7. juunil algatatud filmide ja muude audiovisuaalteoste kaastootmise ning levitamise toetamiseks asutatud Euroopa toetusfondi ”Eurimages” osalise leppega ühinemise seaduse eelnõu (408 SE). Eelnõu eesmärk on ühineda toetusfondiga. Toetusfondil on kaks eesmärki: esiteks kultuuriline – toetatakse filme ja muid audiovisuaalseid töid, mis peegeldavad Euroopa kultuurilist mitmekesisust; teiseks majanduslik – läbi kunstilise loovuse toetamise investeerib fond tööstusse, mis tegutseb kooskõlas turu suundumustega. Toetusfondil on kolm programmi – abi filmide kaastootmiseks, abi filmide levitamiseks ja abi kinodele. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 7. juunil algatatud maapõueseaduse eelnõu (409 SE). Eelnõu sätestab maapõue uurimise, kaitsmise ja kasutamise korra ning põhimõtted eesmärgiga tagada maapõue majanduslikult otstarbekas ja keskkonnasäästlik kasutamine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3.Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Jaanus Marrandi, Harri Õunapuu, Olev Laanjärve, Sven Mikseri, Peeter Kreitzbergi, Robert Lepiksoni ja Liina Tõnissoni poolt 8 juunil algatatud liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE). Eelnõu näeb ette lisaks s enistele juhtimisõiguse andmise tingimustele (vanus, terviseseisund, ettevalmistus ja eksam) ka 1985. aastal ja hiljem sündinutele eelneva põhihariduse omandamise kohustuse. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Indrek Raudse ja Avo Üpruse 8. juunil esitatud arupärimine NRG Energy tehingu kohta.

Kultuuriminister Urmas Paetile edastati Riigikogu liikme Andres Tarandi 8. juunil esitatud arupärimine 5. juunil Lauluväljakul Vanilja Ninja kontserdil kaasapandud toidu rekvireerimise kohta.

Justiitsminister Ken-Marti Vaherile edastati Riigikogu liikme Andres Tarandi 8. juunil esitatud arupärimine Paldiski linnavõimude korruptiivse tegevuse ja nn Kaevatsite juhtumi kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside