Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 5 eelnõu. Arupärimised edastati peaministrile ning haridus- ja teadusministrile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ning määras neile juhtivkomisjonid:

1.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 28. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE ). Eelnõu eesmärk on lapsevanematele antavate maksusoodustuste kaudu edendada laste ja noorte spordiga tegelemist ning luua neile paremad võimalused vaba aja sisustamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Väliskomisjoni poolt 28. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” muutmine” eelnõu (243 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liikmeteks Sven Sester ja Aivar Õun. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

3.Mõõdukate fraktsiooni poolt 28. jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE). Eelnõuga soovitakse vabastada tulu- ja erisoodustusmaksust ettevõtte poolt töötajate tervisesse tehtavad investeeringud. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 29. jaanuaril algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (245 SE). Algatajate poolt pakutav kodakondsuse seaduse muutmine võimaldaks tasemeeksamisüsteemi kõrval käivitada riigikeele õppekursustesüsteemi, mille põhieesmärk oleks elava suhtluskeele õppimine ning keelepraktika, mis aitaks valmistada isikut ette mitte testide tegemiseks, vaid suhtlemiseks eesti keeles. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Mõõdukate fraktsiooni poolt 29. jaanuaril algatatud kollektiivlepingu seaduse § 6 muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (246 SE). Eelnõus käsitletud muudatustest on kõige olulisem tulupoliitilise kokkuleppe sõlmimise sätestamine Vabariigi Valitsuse, tööandjate ja ametiühingute keskliitude vahel. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Toivo Tootseni, Sven Mikseri, Harri Õunapuu ja Toomas Vareki 29. jaanuaril esitatud arupärimine põllumajanduspoliitika kohta.

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsale edastati Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Peeter Kreitzbergi, Siiri Oviiri, Nelli Privalova, Toomas Vareki ja Harri Õunapuu 29. jaanuaril esitatud arupärimine hariduspoliitika kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside