Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu, edastati 1 arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 8. aprillil algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (331 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise eesmärk on kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida isikute maksustamisel kahekordse residentsuse alusel, tuluallika kahekordsel maksustamisel või üheaegselt nii maksumaksja residentsuse kui ka tuluallika alusel maksustamisel. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 8. aprillil algatatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (332 SE). Rahvusvaheline Kriminaalkohus (RKK) loodi 17. juulil 1998. a Roomas vastuvõetud Rooma statuudiga, mis jõustus 1. juulil 2002. Eesti ratifitseeris Rooma statuudi 30. jaanuaril 2002, olles sellega RKK asutajaliige. RKK eesmärk on raskeimate rahvusvaheliste kuritegude (genotsiid, inimsusevastased kuriteod ning sõjakuriteod) toimepanijate üle õigusemõistmine juhul, kui riigid ei ole ise võimelised või ei soovi seda teha. RKK esimene osalisriikide assamblee võttis 9. septembril 2002. aastal New Yorgis vastu RKK eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppe, mis on avatud allakirjutamiseks kõigile riikidele 10. septembrist 2002. aastal kuni 30. juunini 2004. aastal. Kokkuleppele on alla kirjutanud 46 riiki. Eesti kirjutas kokkuleppele alla 27. juunil 2003. aastal. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Eiki Nestori ja Kadi Pärnitsa poolt 8. aprillil algatatud töö- ja puhkeaja seaduse täiendamise seaduse eelnõu (333 SE). Pühade ja tähtpäevade seadus sätestab rahvuspüha, riigipühad ning riiklikud tähtpäevad, samuti, et seni kehtestatud rahvuspüha ja riigipühad (pühad) on puhkepäevad. Eelnõu reguleerib nimetatud seaduses loetletud pühade langemisest iganädalasele puhkepäevale tulenevat puhkepäevade korraldust, mis kajastatakse töö- ja puhkeaja seaduses. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Toivo Tootseni, Ain Seppiku, Küllo Arjakase, Heimar Lengi, Vladimir Velmani ja Vilja Savisaare 7. aprillil esitatud arupärimine omandireformi aluste seaduse kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside