Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 6 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1) Vabariigi Valitsuse poolt 6. augustil algatatud kemikaaliseaduse § 12 muutmise seaduse eelnõu (104 SE). Seadusesse tehtava muudatusega soovitakse parandada eelmisesse redaktsiooni ekslikult sattunud viga, mis puudutab looduses ohtlike ainete sisalduse piirnormide kehtestamist. Seadus jõustuks 10. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2) Vabariigi Valitsuse poolt 6. augustil algatatud jäätmeseaduse eelnõu (105 SE). Seadus sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. Seadus jõustuks 1. aprillil 2004. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3) Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 6. augustil esitatud otsuse eelnõu Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamise kohta Maksuametis aset leidvate asjaolude väljaselgitamiseks (106 OE). Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4) Mõõdukate fraktsiooni poolt 6. augustil algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (107 SE). Tulumaksuseaduse § 48 lõikes 4 sätestatakse need soodustused, mida tulumaksuseaduse tähenduses loetakse erisoodustusteks. Eelnõu eesmärgiks on jätta sätestatud loetelust välja kulutused tasemekoolitusele ja avardada sellega töötajate võimalusi haridust omandada ning tööandja võimalusi selle eest maksuvabalt tasuda. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

5) Vabariigi Valitsuse poolt 7. augustil algatatud maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (108 SE). Eelnõu eesmärk on maksukorralduse seaduse rakendamisel üleskerkinud probleemide lahendamine ja seaduse teksti ühtlustamine. Seadus jõustuks 1. jaanuaril 2004. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

6) 25 Riigikogu liikme poolt 7. augustil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu rahvaalgatuse seadustamiseks (109 SE). Eelnõu eesmärk on luua Eesti Vabariigi kodanikele täiendav kõrgeima riigivõimu teostamise võimalus ja sätestada selleks rahvaalgatuse instituut. Seadus jõustuks 5 kuud pärast Riigi Teatajas avaldamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu juhatus edastas rahandusminister Tõnis Paltsile Keskerakonna fraktsiooni arupärimise ajakirjanduses väidetava erakonna valimiskampaania rahastamise kohta Res Publica liikmetele kuuluvate osaühingute kaudu. Arupärimises soovitakse teada, kas nimetatud osaühingutes on Maksuamet teinud revisjone ning kas ajakirjanduses esitatud väited peavad paika.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside