Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 7 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Vabariigi Valitsuse poolt 1. detsembril algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (201 SE). Eelnõu kohaselt viiakse Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus Sotsiaalministeeriumi valitsemisalast üle Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvusse. Seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 1. detsembril algatatud Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerimise seaduse eelnõu (202 SE). 16. aprillil 1964. aastal allakirjutamiseks avatud ja 17. märtsil 1968. aastal jõustunud koodeks on Euroopa Nõukogu üks olulisemaid sotsiaalvaldkonna konventsioone. Eelnõu eesmärk on õiguskindluse tugevdamise kaudu suurendada sotsiaalset turvalisust Eestis. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

3. Mõõdukate fraktsiooni poolt 1. detsembril algatatud ühistranspordi seaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (203 SE). Seaduseelnõu eesmärgiks on täpsustada ühistranspordiseaduses riigipoolse toetuse andmise põhimõtet ja ulatust Eesti mandri ja saarte ning väikesaarte vahelisel, Saaremaa ja Hiiumaa vahelisel ning Saaremaa ja Saare maakonna haldusterritooriumil asuvate väikesaarte vahelisel laeva-, väikelaeva- ja parvlaevaliinidel. Seadus peaks jõustuma 2005. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4. Majanduskomisjoni poolt 1. detsembril algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (204 SE). Eelnõu eesmärgiks on kehtestada seadusega tuletorni- ja navigatsioonitasud, mistõttu täiendatakse meresõiduohutuse seadust uue peatükiga, mis hakkab reguleerima tuletornitasu ja navigatsioonitasu ning selle arvutamise, tasumise ja haldamise põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

5. Majanduskomisjoni poolt 1. detsembril algatatud kaubamärgiseaduse § 74 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 66 muutmise seaduse eelnõu (205 SE). Eelnõu kohaselt lükatakse kaubamärgiseaduse ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse jõustumine 2004. aasta 1. jaanuarilt 1. maile. Käeolev seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6. Põhiseaduskomisjoni poolt 2. detsembril algatatud rahvahääletuse seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (206 SE). Eelnõuga soovitakse pikendada eelhääletamise aega nii, et see toimuks ajavahemikus 13 päevast kuni 9 päevani enne valimispäeva igas maakonnakeskuses vähemalt ühes valimisjaoskonnas, mille määrab maakonna valimiskomisjon. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. See võimaldaks enne eelhääletamise algust ajutiselt välisriikidesse sõitvail kodanikel hääletamisest osa võtta, samuti võimaldaks seadusmuudatus paremini lahendada ka parvlaevadel mitmenädalaste vahetustega töötavate isikute hääletamise küsimuse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

7. Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 2. detsembril algatatud riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (207 SE). Eelnõuga suurendatakse esimese lapse lapsetoetust seniselt 150 kroonilt 300 kroonile. Seadus peaks jõustuma 2004. aasta 1. jaanuaril. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu juhatus edastas peaminister Juhan Partsile Riigikogu liikme Jüri Šehovtsovi arupärimise Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni Valitsuse vahel sõlmitud välislepingu täitmise kohta. Arupärimine puudutab Pihkva oblasti kehtestatud teemaksu oblasti põhiteede kasutamise eest, mida on kohustatud tasuma kõik sõidukid, mis sisenevad Koidula piiripunkti kaudu Vene Föderatsiooni territooriumile, samuti naasevad sealt kaudu.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside