Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu ja edastati 1 arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 8. oktoobril algatatud struktuuritoetuste seaduse eelnõu (148 SE). Seadus sätestab struktuuritoetuse andmise ettevalmistamise ja taotluste menetlemise alused, struktuuritoetuse andmisega ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused ning riikliku järelevalve korra. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Mailis Repši, Vladimir Velmani, Toivo Tootseni, Heimar Lenki, Olev Laanjärve, Arnold Kimberi ja Vilja Savisaare poolt 8. oktoobril algatatud keeleseaduse § 281 muutmise seaduse eelnõu (149 SE). Eelnõu algatajad seavad eesmärgiks tagada nende Eesti elanike põhiseaduslikud õigused, kes on saanud tööalased eesti keele oskuse kategooriatunnistused kuni 1999. aastani Vabariigi Valitsuse sellekohase määruse alusel. Kehtiv keeleseadus näeb ette ülalnimetatud kategooriatunnistuste kaotamist alates 2004. aasta 1. jaanuarist, mis tähendaks paljudele selle tunnistuse saanutele vajadust teha uus keeleeksam. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3.Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 9. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Euroopa asjade komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (150 OE). Erikomisjoni liikme Vello Tafenau asemele esitatakse Tiit Mae ja asendusliikme Jüri Saare asemele Vello Tafenau. Liikmete vahetuse tingib soov ühtlustada fraktsiooni liikmete töökoormust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 9. oktoobril algatatud tulumaksuseaduse täiendamise seaduse eelnõu (151 SE). Eelnõu eesmärk on lapsevanematele antavate maksusoodustuste kaudu edendada laste ja noorte spordiga tegelemist ning luua neile paremad võimalused vaba aja sisustamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonenile edastati Riigikogu liikme Vilja Savisaare 8. oktoobril esitatud arupärimine eluruumide erastamise seaduse muutmise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside