Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse 4 seaduseelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Vabariigi Valitsuse poolt 9. septembril algatatud mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (113 SE). Eesti Vabariik on ühinenud kõigi terrorismivastaste rahvusvaheliste lepingutega välja arvatud mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokoll. Protokolliga ühinemisel tekib Eestil rahvusvaheline kohustus teha koostööd kõigi protokolliosalistega antud liiki terroristlike aktide tõkestamisel. Protokollil on hetkel 82 osalist. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 9. septembril algatatud konsulaarseaduse eelnõu (114 SE). Eelnõu reguleerib Eesti riigi, Eesti kodaniku ning Eesti juriidilise isiku huvide ja õiguste kaitset välisriigis, konsulaarasutuse ülesandeid ja juhtimise põhimõtteid, konsulaarametniku ja aukonsuli staatust, konsulaarteenuse ja konsulaarabi osutamisel nende õigusi ja kohustusi ning välismaalasele ja välisriigi kodanikule konsulaarteenuse ja konsulaarabi ning Euroopa Liidu kodanikule konsulaarabi osutamise põhimõtteid. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3. Vabariigi Valitsuse poolt 9. septembril algatatud täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (115 SE). Koosmõjus konsulaarseadusega (eelnõu §-d 53-54) on nimetatud eelnõu kohaselt võimalik täitemenetluse korras isikult sisse nõuda konsulaarabi korras talle antud rahaline abi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 9. septembril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (116 SE). Eelnõu eesmärk on teadus- ja arendusasutuste evalveerimist puudutavate paragrahvide muutmine, teadusraamatukogude ja arhiivraamatukogude rahastamist puudutava regulatsiooni täpsustamine ning riigi-, kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse direktori valimise korra täpsustamine ja vastuolude kõrvaldamine seadusest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

* * *

Vabariigi Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi Vabariigi Valitsuse seaduse § 81 muutmise seaduse eelnõu (3 SE).

* * *

Haridus- ja teadusminister Toivo Maimetsale edastati Riigikogu liikme Tõnis Lukase 9. septembril edastatud arupärimine õpetajate palga arvestamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside