Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu ja edastati 1 arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 13. oktoobril algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (152 SE). Eelnõu eesmärgiks on täiendada seadust uue turukorraldusabinõuga, milleks on tuulekaera tõrje kohustus, samuti täpsustada põllumajandusloomade aretustoetust reguleerivaid sätteid ning lahendada mitmed teised seaduse rakendamise käigus esilekerkinud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

2.Rahanduskomisjoni poolt 13. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (153 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Riigikontrolli 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks ASi PricewaterhouseCoopers audiitor Urmas Kaarlep. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon

3.Vabariigi Valitsuse poolt 14. oktoobril algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE). Eelnõu algatatakse elektrituruseaduse, maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse alusel riigilõivuga maksustatavate toimingute eest riigilõivu tasumise täpsustamiseks ning riigilõivuseaduse rakendamisel telekommunikatsiooni valdkonnas tekkinud probleemide lahendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni, Harri Õunapuu, Olev Laanjärve, Sven Mikseri ja Ain Seppiku poolt 14. oktoobril algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 muutmise seaduse eelnõu (155 SE). Eelnõu eesmärk on pikendada ehitise või selle osa vallasasjana võõrandamise piirangu jõustumise tähtpäeva seniselt 2003. aasta 31. detsembrilt 2006. aasta 1. juulini. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Siseminister Margus Leivole edastati Riigikogu liikmete Robert Lepiksoni ja Mihhail Stalnuhhini 14. oktoobril esitatud arupärimine Eesti-Vene piiri kohta Narva jõel.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside