Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu. Arupärimine edastati peaministrile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ning määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 19. jaanuaril algatatud naiste ja meeste võrdõiguslikkuse seaduse eelnõu (227 SE). Eesti poolt võetud rahvusvaheliste inimõigusalaste kohustuste täitmise kõrval on eelnõu vajalik Eesti seadusandluse kooskõlla viimiseks Euroopa Ühenduse õigusega, mis omakorda on eeltingimuseks ühinemiseks Euroopa Liiduga. Naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõte lähtub Euroopa Liidus tunnustatud põhiõigusest mitte olla diskrimineeritud soolise kuuluvuse alusel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 19. jaanuaril algatatud eluruumide erastamise seaduse § 22 täiendamise seaduse eelnõu (228 SE). E elnõu sätestab seaduse täiendamise lõikega, mis võimaldaks ka pärast 2001. aasta 1. juunit kohaliku omavalitsusüksuse omandis oleva eluruumi üürile saanud ja üürilepingu sõlminud isikul kolme kuu jooksul kas pärast selle sätte jõustumist või pärast hilisema eluruumi üürilepingu sõlmimist esitada avaldus eluruumi ostueesõigusega erastamiseks. Nimetatud avalduse esitamise võimalus kehtiks kuni 2006. aasta 1. juunini. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Isamaaliidu fraktsiooni ja Riigikogu liikme Tiit Matsulevitši poolt 19. jaanuaril algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE). 2004.aasta 4.juunil tähistab Eesti riik ja rahvas oma ajaloolise lipu 120. sünnipäeva. Selle äramärkimiseks ja riikliku identiteedihoiaku tugevdamiseks rahva hulgas tehakse ettepanek sätestada 4. juuni seaduses riikliku tähtpäevana – Eesti lipu päevana. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Küllo Arjakase ja Olev Laanjärve 19. jaanuaril edastatud arupärimine Res Publica annetuste registri kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside