Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu. Arupärimine edastati peaministrile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 26. jaanuaril algatatud isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (238 SE). Eelnõu eesmärk on ühineda isikuvastaste maamiinide kasutamist, varumist, tootmist ja üleandmist keelustava ja nende hävitamist nõudva konventsiooniga. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

2.Mõõdukate fraktsiooni poolt 26 jaanuaril algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (239 SE). Eelnõu eesmärgiks on suurendada tööandjate motivatsiooni oma ettevõtte või asutuse töötajate koolitamiseks, mis tagaks neile jätkusuutliku konkurentsivõime. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni poolt 26. jaanuaril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu (240 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni asendusliikme Taavi Veskimägi asemele Jaanus Rahumägi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Mõõdukate fraktsiooni poolt 27. jaanuaril algatatud töö- ja puhkeaja seaduse § 6 ja 23 muutmise seaduse eelnõu (241 SE). Eelnõuga soovitakse luua väikeste laste vanematele paindlikumad võimalused töö ja pereelu ühildamiseks. Eelnõu koostamisel on arvestatud sotsiaalteadlaste soovitusi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

* * *

Vabariigi Valitsus võttis algatajana menetlusest tagasi eradetektiivinduse seaduse eelnõu (13 SE).

* * *

Peaminister Juhan Partsile edastati Riigikogu liikmete Jaanus Marrandi, Siiri Oviiri, Liina Tõnissoni, Sven Mikseri, Toomas Vareki ja Harri Õunapuu 27. jaanuaril esitatud arupärimine regionaalhalduse korraldamise kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside