Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu ja edastati 1 arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 15. oktoobril algatatud Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks seonduv seaduste muutmise seaduse eelnõu (156 SE). Seoses Majandusministeeriumi ning Teede- ja Sideministeeriumi ühendamisega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks alates 1. novembrist 2002. a tuleneb vajadus vastavate vormiliste muudatuste sisseviimise järele reasse kehtivaisse seadustesse. Käesoleva eelnõuga viiakse sisse vastavasisulised muudatused 49 seadusesse. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 15. oktoobril algatatud kalandusturu korraldamise seaduse eelnõu (157 SE). Eelnõus sätestatakse kala kvaliteedinõuded, kalandusturu korraldamise abinõud, nende rakendamise kord, neid rakendavad asutused ning kalatootjate ja kalakasvatajate ühenduste tunnustamise alused ja kord ning riikliku järelevalve alused. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

3.Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Isamaaliidu fraktsiooni ja Mõõdukate fraktsiooni poolt 15. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ””Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2010” heakskiitmine” eelnõu (158 OE). Arengusuunad keskenduvad kuriteoennetusele selle kõige laiemas tähenduses, kuna traditsioonilise kriminaalpoliitikaga seonduv on karistusõiguse reformi seaduste vastuvõtmisega Riigikogu poolt (nt vangistusseadus, karistusseadustik, kriminaalmenetluse seadustik) alles hiljaaegu otsustatud. Samas väljendavad arengusuunad põhjaliku analüüsi vajadust juba vastuvõetud kriminaalpoliitiliste otsuste ellurakendamise efektiivsuse kohta. Riigikogu esimees määras eelnõule muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 20. oktoobri kell 16.00. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Kaitseminister Margus Hansonile edastati Riigikogu liikme Andres Tarandi 15. oktoobril esitatud arupärimine kaitsepoliitika kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside