Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta 2 eelnõu ning määras neile juhtivkomisjonid.

1. Vabariigi Valitsuse poolt 18. novembril algatatud Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduse eelnõu (192 SE). Seaduse eesmärk on tagada õigusselguse ja õiguskindluse põhimõte, mis tähendab, et üksikisikul on võimalik riigiorganite käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja sellega arvestada. Eelnõu koondab sätteid, mis tuleb jõustada, kehtetuks tunnistada või mida tuleb muuta, kui Eesti ühineb Euroopa Liiduga 1. mail 2004. Käesoleva eelnõu kohaselt tuleb Euroopa Liidu määrusi dubleerivad sätted tunnistada kehtetuks. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 18. novembril algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (193 SE). Käesoleva eelnõu eesmärk on anda riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuseid osutavate eraõiguslike juriidiliste isikute juures töötavatele ja tööle asuvatele tervishoiutöötajatele õigus õppelaenu kustutamisele nimetatud juriidilise isiku poolt ja tagada riigi ja kohaliku omavalitsuse poolt asutatud tervishoiuteenuse osutajatele õigus taotleda riigieelarvest vahendeid nende juures töötavate tervishoiutöötajate õppelaenu kustutamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

* * *

Riigikogu juhatus edastas siseminister Margus Leivole Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni, Ain Seppiku ja Olev Laanjärve arupärimise vahistatute ja arestialuste kinnipidamise korra kohta politsei arestimajades.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside