Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu. Arupärimine edastati õiguskantslerile.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 11. veebruaril algatatud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastaste rahastuslepingute 2002 ja 2003 Euroopa Ühendust esindava Euroopa Ühenduste Komisjoni ja Eesti Vabariigi vahel ratifitseerimise seaduse eelnõu (259 SE). Nimetatud lepingutes on sätestatud komisjoni poolt Eesti Vabariigile maaelu ja põllumajanduse arenguprogrammi (SAPARD) elluviimiseks eraldatavad üheaastaste kohustuste suurused aastatel 2002 ja 2003, nende kehtivusajad ning varasematesse üheaastastesse ning mitmeaastasesse rahastuslepingusse tehtavad muudatused. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 11. veebruaril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti tööhõive probleemide läbitöötamiseks” eelnõu (260 OE). Eelnõu algatajad märgivad, et tööpuudus on meie ühiskonnas jätkuvalt tõsiseks probleemiks, mis vajab riigipoolset kõrgendatud tähelepanu ja efektiivsete meetmete rakendamist tööpuuduse leevendamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 11. veebruaril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (261 SE). Eelnõuga tehakse ettepanek jätta tulumaksumäär 26 % alates 1. jaanuarist 2005 muutmata ja seda nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute osas. Tehakse ettepanek tõsta järgmisest aastast maksuvaba tulu määr 24 000 kroonini aastas (2000 kroonini kuus). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

* * *

Õiguskantsler Allar Jõksile edastati Riigikogu liikmete Jaak Alliku, Mati Kepi, Tiit Mae, Mart Opmanni, Koit Prantsu, Arno Rossmani ja Mai Treiali 11. veebruaril esitatud arupärimine kõrgete riigiametnike tasu saamise kohta töö eest mittetulundusühingu juhtorganis ja sihtasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku nõukogus.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside