Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti neli eelnõu ja edastati arupärimine.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Riigikogu liikme Olev Laanjärve poolt 17. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE). Eelnõuga soovitakse tunnistada kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse VI ¹ peatükk ” Munitsipaalpolitsei”. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 17. juunil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE). Algatajad soovivad võimaldada tasemeeksamisüsteemi kõrval käivitada ka riigikeele õppekursustesüsteemi, mille põhieesmärk oleks elava suhtluskeele õppimine ning keelepraktika, mis aitaks valmistada isikut ette mitte testide tegemiseks, vaid suhtlemiseks eesti keeles. Samuti soovitakse enne 1939. a 1. jaanuari sündinud isikud vabastada eesti keele oskuse ja seaduste tundmise nõuetest. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 17. juunil algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE). Eelnõu eesmärk on tagada 3000 Eesti residentidest meremehele, kes töötavad välismaistel laevadel, ravikindlustus juhul, kui meremehed on puhkusel kodumaal – Eestis – sel teel, et meremeestele antakse võimalus ühineda solidaarse ravikindlustusega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Isamaaliidu fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Olev Laanjärve, Robert Lepiksoni, Jaanus Marrandi, Sven Mikseri, Mark Soosaare, Liina Tõnissoni ja Harri Õunapuu poolt 17. juunil esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine seaduseelnõude algatamiseks Vabariigi Valitsusele” eelnõu (424 OE). Eelnõu algatajad lähtuvad haridusseaduste muutmiseks ja haridusse suunatava riigiressursi suurendamiseks algatuse tegemisel Ühiskondlikust leppest ja Ühiskondliku leppe haridusfoorumil toetust leidnud seisukohtadest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse § 154 lõikele 2 on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg otsuse eelnõule 5. juuli kell 16.00.

* * *

Sotsiaalminister Marko Pomerantsile edastati Riigikogu liikme Tarmo Leinatamme 17. juunil esitatud arupärimine eri- ja väljateenitud aastate pensionidega seotud probleemide kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside