Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta järgmised 3 eelnõu:

1) Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani poolt 20. jaanuaril algatatud vähemusrahvuste seaduse eelnõu (1296 SE). Algatajate sõnul toetub käesolev seadus Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud vähemusrahvuste kaitse raamkonventsioonile ning vähemusrahvuste kultuurautonoomia seadusele. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2) Isamaaliidu fraktsiooni poolt 21. jaanuaril algatatud erakooliseaduse §-de 5 ja 10 muutmise seaduse eelnõu (1297 SE). Muudatused puudutavad Eestis tegutsevate teiste riikide kõrgkoolide vastutusele võtmist ebaseadusliku õppetegevuse eest. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3) Riigikogu liikme Mari-Ann Kelami poolt 21. jaanuaril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja konsulaarseaduse muutmise seaduse eelnõu (1298 SE). Käesoleva seaduse eelnõu eesmärgiks on võimaldada välisriigis elavatel või viibivatel Eesti kodanikel taotleda endale Eesti kodaniku passi ja isikutunnistust, sh ka esmakordset passi ja isikutunnistust, Eesti välisesinduste kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Tagasiside