Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 13. aprillil algatatud telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu (338 SE). Telekommunikatsiooniseaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on mobiiltelefoninumbri liikuvuse rakendamine ja seeläbi konkurentsi arendamine telekommunikatsiooniturul. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 13. aprillil algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (339 SE). Eelnõus kavandatud muudatuste eesmärk on nii kodakondsuse eksamiks ettevalmistumise kui ka riigikeele õppimise võimaluste laiendamine. Seaduseelnõu võimaldaks käivitada suhtluskeelele orienteeritud riigikeele ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse õppekursuste süsteemi. Samuti reguleerib eelnõu ka õppekulude hüvitamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 13. aprillil algatatud käibemaksuseaduse § 15 muutmise seaduse eelnõu (340 SE). Eelnõuga tahetakse vähendada muuseumi-, näituse- ja kinopiletite käibemaksumäära 18%-lt 5%-le. Samuti soovitakse kaotada erinevus etenduse või kontserdi korraldaja vahel, sätestades vähendatud käibemaksumäära ka piletitele, mille ürituse korraldaja ei ole rahvusooper, riigi-, munitsipaal- või eraetendusasutus. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4. Riigikaitsekomisjoni poolt 14. aprillil algatatud rahuaja riigikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (341 SE). Seaduseelnõu viib omavahel kooskõlla rahuaja riigikaitse seaduse ja Riigikogu kodukorra seaduse normid, mis võimaldavad julgeolekupoliitika aluste arutelu Riigikogus vastavalt Riigikogu kodukorra seadusele. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

5. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 14. aprillil algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (342 SE). Eelnõu sätestab kohalike omavalitsuste volikogude juurde ”eakate nõukoja” loomise. Kohaliku omavalitsuse juures tegutsev eakate nõukoda peaks eelnõu algatajate arvates esindama pensionäre laiemalt kui erakondade nimekirjades volikogusse valitud kõrgemaealised esindajad. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

6. Isamaaliidu fraktsiooni poolt 14. aprillil algatatud valimisseaduste muutmise seaduse eelnõu (343 SE). Eelnõu sätestab parteide valimisnimekirjade järjestuse määramise koondnimekirjas liisu heitmise kaudu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside