Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 2 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt aasta 24. novembril esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (521 OE). Eelnõu algatajad teevad ettepaneku valitsusele esitada tuleva aasta 1. veebruariks Riigikogule otsuse eelnõu stabilisatsiooni reservist rahaliste vahendite eraldamise kohta haiglavõrgu arengukava täitmiseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 25. novembril esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamiseks” eelnõu (522 OE). Eelnõu esitaja lähtub ohutu liikluse tagamise vajadusest raudteeinfrastruktuuril. Kohalike omavalitsusüksuste võimalused asulate kaitsmisel ohtlike ainete transpordil juhtuvate suurõnnetuste eest on üsna piiratud. Kui on järgitud kõiki kehtivaid õigusakte, ei saa kohalik omavalitsusüksus ettevõtlusele takistusi teha. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside