Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 2 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 3. mail algatatud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu (359 SE). Eelnõu eesmärk on soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastumist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 3. mail algatatud ravimiseaduse eelnõu (360 SE). Eelnõu reguleerib ravimite käitlemist, ravimite väljakirjutamist, müügilubade väljaandmist, ravimite kliinilisi uuringuid ja ravimi reklaami ning nende tegevustega seonduvat järelevalvet ja vastutust, eesmärgiga tagada Eestis kasutusel olevate ravimite ohutus, kvaliteet ja efektiivsus ning edendada nende sihipärast kasutamist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside