Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 5. mail algatatud maareformi seaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (362 SE). Eelnõu eesmärgiks on kiirendada maareformi läbiviimist. Samuti sätestab eelnõu, et detail- või üldplaneeringuga avalikuks kasutamiseks ettenähtud maa ei kuulu tagastamisele, vaid kompenseeritakse, millega saavutatakse riigi- ja kohalike omavalitsuste kulude kokkuhoid teede ehitamisel ja laiendamisel ning tagatakse maa kasutamine avalikes huvides. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 5. mail algatatud käibemaksuseaduse § 15 lõike 2 täiendamise seaduse eelnõu (363 SE). Eelnõu näeb ette vähendada toidu käibemaksumäära seniselt 18%-lt 5%-le. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 5. mail algatatud tulumaksuseaduse § 5 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (364 SE). Eelnõu näeb ette 2008 aastaks suurendada kohalikele omavalitsustele laekuva residendist füüsilise isiku tulumaksu osa 15%-ni füüsilise isiku brutotulust. Kehtiva redaktsiooni kohaselt laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 11,4% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 6. mail algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE). Eelnõu reguleerib Eesti Vabariigi välissuhtlemist, Eesti Vabariigi välissuhtlemisorganite pädevust ja välislepingute siseriiklikku menetlust. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 6. mail algatatud kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teise lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse ning kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (366 SE). Eelnõu eesmärk on ratifitseerida kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni teine lisaprotokoll, teha deklaratsioone ning muuta ja tühistada kriminaalasjades vastastikuse abistamise Euroopa konventsiooni ja selle lisaprotokolli ratifitseerimise seaduses tehtud deklaratsioone. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

6.Isamaaliidu fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest – Res Publica fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt 6. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Vabadussõja ülemaalise ausamba rajamine Tallinna Vabaduse väljakule” eelnõu (367 OE). Eelnõu algatajad ”” lähtudes ajaloolise mõtte järjepidevusest ”” väljendavad kindlat tahet rajada Vabadussõja ausammas Tallinna peaväljakule ”” Vabaduse väljakule või selle vahetusse lähedusse. Selline arusaam lähtub Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest. Juba 1936. aastal anti Riigivanema dekreediga ”Vabadussõja üleriikliku mälestusmonumendi püstitamise seadus”, mis nägi ette kõnealuse ausamba püstitamise Vabaduse väljakule. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside