Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril algatatud toote ohutuse seaduse eelnõu (220 SE). Eelnõu eesmärgiks on tarbijakaitse tõhustamine ja tarbijakaitse taseme ühtlustamine tooteohutuse seisukohalt ning turule lastavate toodete ohutu kasutamise tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril algatatud kiirgusseaduse eelnõu (221 SE). Eelnõu sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril algatatud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni täiendavate protokollide ratifitseerimise seaduse eelnõu (222 SE). Konventsiooni eesmärk on edendada erinevate riikide koostööd võitlemaks senisest tõhusamalt rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu. Konventsioon sätestab kuriteona organiseeritud kuritegelikku ühendusse kuulumise, rahapesu ja korruptsiooni ning samuti õigusemõistmise takistamise. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril algatatud pakendiaktsiisi seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (223 SE). Eelnõuga viiakse kehtivasse pakendiaktsiisi seadusesse sisse teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toimetatava pakendi maksustamist reguleerivad sätted. Eelnõu sisaldab ka pakendi taaskasutamise aruande esitamise tähtaja muutmist ning pakendi taaskasutamise tõendi kehtivuse pikendamist ja riigilõivu maksmist tõendi taotlemise ning muutmise eest. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 12. jaanuaril algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (224 SE). Konventsiooniga ühinemise eesmärk on kehtestada Eestis läänesuunalise rahvusvahelise raudteeveo osas sama õiguslik regulatsioon, mis kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes konventsiooniga ühinenud riikides, mis lihtsustab märgatavalt raudteeveo teostamist Lääne- ja Kesk-Euroopa suunal.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

6.Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi, Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi ja Vladimir Velmani poolt 12. jaanuaril algatatud ühistranspordiseaduse § 59 lõike 12 muutmise seaduse eelnõu (225 SE). Alates 2004. aasta 1. aprillist on taksodes lubatud kasutada üksnes printeriga varustatud taksomeetreid. Eelnõu eesmärk on pikendada nimetatud tähtpäeva kuni 2005. aasta 1. jaanuarini, andmaks taksojuhtidele täiendavalt aega soetada enda taksosse printerid ning vajadusel ka printeriga ühilduvad taksomeetrid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside