Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 20. oktoobril algatatud seaduse ”2003. aasta riigieelarve” muutmise seaduse eelnõu (159 SE). Eelnõu näeb ette eelarveliste vahendite ümberjaotamise. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 20. oktoobril algatatud surveseadme ohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (160 SE). Eelnõu täpsustab ja täiendab surveseadme ohutuse seaduse regulatsiooni tulenevalt Euroopa Komisjoni märkustest ja seaduse rakendamisel ilmnenud probleemidest.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 21. oktoobril algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ning sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (161 SE). Eelnõuga s ätestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduses, et Eesti kodanik võib nii esmase kui korduva Eesti kodaniku passi väljaandmise taotluse esitada välisesindusele ning välisesindustele antakse pädevus välismaalaste passide väljastamiseks. Sellest tulenevalt muudetakse ja täiendatakse ka konsulaarseadust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 21. oktoobril algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõu (162 SE). Eelnõu väljatöötamise peaeesmärk on strateegilise kauba piiriülese liikumise kontrolli rahvusvaheliste nõuete täitmise tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside