Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta kaks eelnõu ja määras neile juhtivkomisjoni.

1) Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aasta 12. novembril algatatud metsaseaduse, keskkonnakasutusest laekuva raha kasutamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (190 SE). Seaduse eesmärk on parandada metsakorraldustööde kvaliteeti, tagada turberaie parema korraldamisega, metsateatise muutmisega raiet lubavaks dokumendiks ja metsamajandamiskavas uuendus-, harvendus- ja valikraie maksimaalse lubatud pinna määratlemisega metsade säästev majandamine. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2) Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aasta 12. novembril algatatud Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse eelnõu (191 SE). Seaduse eesmärk on tagada teenuste osutamiseks välisriigist Eestisse lähetatud töötajate õiguste kaitse ning teenuse osutamisega tegelevate tööandjate aus konkurents. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Tagasiside